สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

กฟผ. ฐานทัพเรือสงขลาและโรงเรียนในเทพา ร่วมกันจัดค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ครั้งที่ 2

  • photo  , 640x480 pixel , 53,706 bytes.
  • photo  , 1566x1044 pixel , 196,101 bytes.

กฟผ. ฐานทัพเรือสงขลาและโรงเรียนในเทพา ร่วมกันจัดค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ครั้งที่ 2 : ปณิธานตามรอยพ่อ


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับฐานทัพเรือสงขลา และสถานศึกษาในอำเภอเทพา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ครั้งที่ 2 : ปณิธานตามรอยพ่อ ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ยั่งยืน พร้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 พลเรือตรี ชาติชาย ยุวรัตน์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ปณิธานตามรอยพ่อ โดยมี นางสิริลักษณ์ พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-วิชาการ (ช.อสค-ว.) นายมนัส แสงเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ-ปฏิบัติการ (ช.อชค-ป.) นายสมโชค จันทร์ทอง ผู้แทนหัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา (หก-ตท.) นางคัคนา เชยชุ่ม หัวหน้ากองประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพ อสค. ผู้บริหาร กฟผ. คณะนายทหาร และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา พลเรือตรี ชาติชาย ยุวรัตน์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีความรักสามัคคี นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปถ่ายทอดให้ครอบครัวและชุมชนทราบและสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ยั่งยืน เยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบและนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นคนดีของสังคม


นายมนัส แสงเดช กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ปณิธานตามรอยพ่อ โดย กฟผ.ร่วมมือกับ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ผู้นำชุมชนอำเภอเทพา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอเทพา ซึ่งครั้งแรกจัดไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยนำเยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพามาร่วมเข้าค่าย เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าในด้านพลังงาน และภารกิจของ กฟผ. ซึ่งนอกจากพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มั่นคงเพียงพอแล้ว ยังดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุข และเพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้ไปสร้างการมีส่วนร่วม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความยั่งยืน ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดด้านพลังงาน มาส่งเสริมให้เยาวชนที่ร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เป็นคนดีและคนเก่งต่อไป โดยมีเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนเทพา และโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา จำนวน 60 คน ร่วมเข้าค่ายเยาวชน


สำหรับการจัดโครงการค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ครั้งนี้ จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน การสำนึกรักบ้านเกิด ความรักความสามัคคี พร้อมตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน และการเฝ้าระวังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกิจกรรมวาดภาพ ในหัวข้อ ?พ่อหลวงในดวงใจ? และ กิจกรรมฐาน 4 ฐาน คือ ฐานอยู่อย่างพอเพียง เรื่อง ?ชีววิถี? ฐานสิ่งแวดล้อมดีมีสุข เรื่อง ?การตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น? ฐานพลังงานยั่งยืน และ ฐานรู้รักสามัคคี (Teamwork) อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด โรงไฟฟ้าจะนะ กฟผ. อ.จะนะ จ.สงขลา และ ทัศนศึกษาภายใน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง