สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก โดยบูรณาการทำงาน ของทุกภาคส่วน เน้นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยกิจกรรม

 • photo , 640x427 pixel , 37,350 bytes.
 • photo , 1155x770 pixel , 82,062 bytes.
 • photo , 1155x770 pixel , 69,113 bytes.
 • photo , 1155x770 pixel , 91,536 bytes.
 • photo , 1082x721 pixel , 54,995 bytes.

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก โดยบูรณาการทำงาน ของทุกภาคส่วน เน้นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมใจปาบยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก

    วันนี้ (17 พ.ย.59) ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่2/59 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสงขลา กว่า 80 คน โดยเน้นเฉพาะในช่วงนี้ กับการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด

  จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสงขลา ข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -10 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ป่วยไข้เชือดออก 3,550 ราย คิดเป็นอัตราการป่วย 252.50 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 8 ราย อัตราตาย 0.57 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ0.23 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมา คือ 5-9 ปี และพบมากในกลุ่มนักเรียน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอคลองหอยโข่ง รองลงมา อำเภอจะนะและนาทวี ตามลำดับ


            สำหรับมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคทั้งไข้เลือดออก คือ ประชาชนและหน่วยงานร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (3เก็บ5 ส.) เพื่อให้ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต่ำที่สุด และการกำจัดยุง ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ต่อเนื่องทุกวันศุกร์ ส่งเสริมประชาชนและหญิงมีครรภ์ทายากันยุงและให้ใช้มาตรการตามกฏหมาย จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสงขลาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสงขลาจึงได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดโดยกำหนดมาตรการระยะสั้น และระยะยาว เพิ่มจากมาตรการที่ทำอยู่เดิม ภายใต้กิจกรรม ?ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมใจปราบยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก? เป็นการรวมพลัง อสม. และมวลชนทั้งจังหวัดสงขลาในแต่ละอำเภอ หมู่บ้าน ร่วมเก็บภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลุกน้ำยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ และ 5 ส คือเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และ 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยจะเริ่มดีเดย์กิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป...... จันจิรา  บัวน้อย //ข่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง