สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่น

สตูลเตรียมความพร้อมผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่สถานศึกษา

photo  , 640x291 pixel , 34,330 bytes.

ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล ร่วมประชุมติดตามผลความคืบหน้า ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสตูลในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลสรุปในการปฏิบัติภารกิจในปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศอ.ปส.จ.สต.) จะดำเนินกิจกรรมบรรยายยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม นิคมพัฒนา อ.ควนกาหลง จ.สตูล ด้วยการนำคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น ออกเยี่ยมพบปะนักเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต และแนวคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม เพื่อสร้างฐานความรู้พร้อมปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคมไทยกนกพิชญ์ วิจิตรพันธ์ / ข่าว ส.ปชส.สตูล

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง