สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่น

โค้ก-หาดทิพย์ จับมือ ชาวบ้านเกาะลันตา จ.กระบี่ ทำดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ประจำปี 2559

 • photo , 640x428 pixel , 42,081 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 51,718 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 49,528 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 52,496 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 38,678 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 51,718 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 49,528 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 52,496 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 38,678 bytes.

เวลา 08.30 น. ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ : นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นายตรีธวัช รักษ์เมือง  นายอำเภอเกาะลันตา นายอารมณ์ เกื้อชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ นายสุกฤษฎิ์พงษ์  วะเจดีย์ รองนายก อบต.ศาลาด่าน  นาย เลวิศิษฎ์ บริพันธุ์ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 29 นายอมฤต  ศิริพรจุพากุล ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  นางเฉลา ภู่พิชญาพันธ์ ผู้อำนวยการควบคุมคุณภาพ นายยงยุทธ  สันติกุล ผู้จัดการฝ่ายขายภาค 3 และ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ประกอบการ ประชาชน  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน  โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ นักท่องเที่ยว และคณะสื่อมวลชน จำนวนร่วม 400 คน เป็นอาสาสมัครโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2548 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ถึงปัจจุบัน คือ ครั้งที่  11 เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ณ ชายหาดพระแอะ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  ในระยะทาง 2 กิโลเมตร  เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพชายฝั่งทะเล และร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่คนในชุมชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของพื้นที่นั้น เพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้มาชื่นชมสภาพภูมิทัศน์ ที่สวยงามดังเดิม และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 


นางเฉลา ภู่พิชญาพันธ์ ผู้อำนวยการควบคุมคุณภาพ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ บนชายหาดทั้ง 2 ฝั่ง คือ ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลนั้น เป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมและการนำกลับมารีไซเคิล ผ่านการจัดเก็บ คัดแยกขยะ ซึ่งนับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ด้วยการผสมผสานความยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราร่วมกันทำ เพื่อเรา เพื่อโลก ภายใต้เป้าหมายและคำมั่นสัญญาที่เราจะดูแลทั้ง คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  (Me, We, World) โดยการเป็นผู้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้ง ปลูกฝังการคัดแยกขยะอย่างมีวินัยโดยเริ่มต้นจากครอบครัวของตนเองของทุกคน โดยปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งหมด จะแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 4 ประเภท คือ พลาสติกและยาง ขยะอันตราย แก้วโลหะ และขยะชีวภาพ และบันทึกข้อมูล พร้อมนำส่งให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งแม้ว่าการเก็บขยะในโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ จะเกิดขึ้นปีละครั้ง แต่คือ แรงผลักดันที่สำคัญให้  โค้ก-หาดทิพย์ มุ่งมั่นในการปรับปรุง พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้ (Reduce) และนำกลับมา รีไซเคิล (Recover) เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ด้าน นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ทราบว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการ มาทั่วภาคใต้และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้ว และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้เลือกหาดพระแอะแห่งนี้ เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม อีกทั้ง การที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ให้การสนับสนุน แรงกาย แรงใจ ในการร่วมทำกิจกรรม ทำความสะอาดชายหาดในวันนี้  ถือเป็นการร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำ ส่งเสริมให้ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น รักถิ่นฐานบ้านเกิดของตน รวมถึง เป็นการช่วยสร้างความสามัคคี และความเป็น  น้ำหนึ่งใจเดียวกันให้กับชุมชน ทั้งนี้ โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ นอกเหนือจากสามารถจะทำให้ชายหาดสะอาดแล้ว สิ่งที่สำคัญ คือการ ช่วยสร้างจิตสำนึกด้านการคัดแยกขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยว หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนด้วย


นายสุกฤษฎิ์พงษ์  วะเจดีย์ รองนายก อบต.ศาลาด่าน กล่าวว่า หาดพระแอะ หรือ หาดลองบีช (Long Beach) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะลันตาใหญ่ เป็นหาดยอดนิยมเต็มไปด้วยรีสอร์ทมากมายขนานไปกับตัวหาด เป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวตั้งใจมาเยือน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ จะสามารถปลูกฝังชุมชนให้รักษาชายหาดของเราให้สะอาดและคงอยู่คู่อำเภอเกาะลันตาตลอดไป  ผมขอบคุณอาสาสมัครทุกคน และ โค้ก-หาดทิพย์ ที่ได้จัดโครงการที่มีประโยชน์กับทุกคน ครับ


จำนวนขยะทั้งหมดที่เก็บ ได้ในครั้งนี้แยกเป็นประเภทต่างๆ ได้  4 ประเภทดังนี้ พลาสติกและยาง น้ำหนัก........ 32.5?.......กิโลกรัม
ขยะอันตราย น้ำหนัก..........1.5.........กิโลกรัม
แก้วโลหะ น้ำหนัก...........8 ..........กิโลกรัม
ขยะชีวภาพ น้ำหนัก......... ?222.......กิโลกรัม
รวม    1,022  ชิ้น จำนวน  264  กิโลกรัม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง