สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

รัฐบาลต่อยอด'เมืองต้นแบบ' พัฒนาจชต.เชื่อมต่ออำเภอข้างเคียง

by Focus Team @19-11-2559 14.10 ( IP : 134...5 ) | Tags : ทั่วใต้ , รัฐบาล , เมืองต้นแบบ , พัฒนาจชต.
 • photo , 640x426 pixel , 34,910 bytes.
 • photo , 640x426 pixel , 42,556 bytes.
 • photo , 640x426 pixel , 33,711 bytes.
 • photo , 640x426 pixel , 48,944 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 51,543 bytes.
 • photo , 640x426 pixel , 26,862 bytes.
 • photo , 1568x1044 pixel , 152,066 bytes.

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.นำโดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. และนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" แก่โฆษกชาวบ้านและนักจัดรายการวิทยุในพื้นที่ จชต. ที่ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ปัตตานี


พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวบรรยายโครงการเมืองต้นแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ว่า ?ผมกลับคืนสู่ดินแดนภาคใต้อีกครั้ง ด้วยเหตุผลเดียว เพื่อสร้างสันติสุขให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้? และโครงการเมืองต้นแบบฯ ก็เกิดจากความตั้งใจของรัฐบาล และ นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. รวมถึง นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.คนปัจจุบันที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อให้คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอาชีพ ที่สอดคล้องกับชีวิตของตนเอง มีรายได้ที่มั่นคง เพียงพอในชีวิต และมีความยั่งยืน
วันนี้จึงเป็นที่มาที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังจากหยุดชะงักไปนานหลาย 10 ปี นำไปสู่การเกิด ?โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? โดยปักมุด 3 จุด คือ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ให้เชื่อมโยงกัน


?หนองจิก? พื้นที่ราบชายเขา และทะเล มีแม่น้ำและสามารถผลิตพืชทางการเกษตรได้ดี แต่ทั้งนี้ อ.หนองจิก ยังเป็นเกษตรแบบวิถีดังเดิมแบบปลูกแล้วขายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอ ทุกฝ่ายจึงหันมาพัฒนาหนองจิก ให้เป็น ?เกษตรอุตสาหกรรม? หรือเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันภาคการเกษตรยังคงเป็นเกษตรแบบดังเดิม เราจะทำอย่างไรให้คนหนองจิกมีรายได้จากการปลูกผัก ปลูกปาล์ม ปลูกข้าว และมีรายได้มากขึ้น จนเป็นที่มาของเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูป โดยพัฒนาจากจุดแข็งเดิมของ อ.หนองจิก ที่เป็นพื้นที่ กสิกรรม การเพาะปลูกและปศุสัตว์
?การพัฒนาตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งหมดจะไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน แต่จะนำไปสู่ปลายทางชีวิตที่ดีขึ้น?


ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญและศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ ตาม?โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน? เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน มีรายได้ที่มั่นคง เพียงพอในชีวิตและมีความยั่งยืนรายได้ด้วย อย่างไรนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ?โฆษกชาวบ้าน? จะต้องทำหน้าที่เป็นปากเสียงของบ้านเมืองในการนำข้อมูลไปสื่อสารให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลและความตั้งใจที่จะสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน


นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การพัฒนาเมืองต้นแบบ ?โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน? ทาง นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.ได้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก เพราะการพัฒนาเชื่อมโยง 3 เมืองหลักให้มีความยั่งยืนมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ในปี 2560 ต้องการพัฒนาเมืองต้นแบบใน 3 เมืองหลัก คือ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และในปี 2561 ก็ได้เตรียมงบประมาณดำเนินการพัฒนาในอำเภออื่นๆต่อไป ให้เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นสามเหลี่ยม โดย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จะประกอบด้วย อ.เมืองปัตตานี อ. แม่ลาน อ.โคกโพธิ์ อ.ยะรัง กลุ่ม2 กลุ่ม2 คือ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส จะประกอบด้วย อ.แว้ง อ.สุไหงปาดี อ.ตากใบ และกลุ่ม3 คือ อ.เบตง จ.ยะลา ประกอบด้วย อ.ธารโต และอ.จะแนะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส


นายมาหามะปอไซ ลันจา โฆษกชาวบ้าน ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กล่าวว่า ในฐานะโฆษกชาวบ้านรู้สึกดีใจที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด โดยตนจะนำข้อมูลที่ได้จากการฟังบรรยายนำไปสื่อสารให้กับชาวบ้านให้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่เสียโอกาส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง