สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สังคมคนใต้

"ชาวโรฮิงญาและอนาคต" หลายมุมมอง:กฎหมายกับมนุษยธรรม

by Focus Team @26-11-2559 14.15 ( IP : 58...236 ) | Tags : สังคมคนใต้
photo  , 640x262 pixel , 30,006 bytes.

9 พฤศจิกายน 2559 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดเวทีเสวนา ?ประสบการณ์ความร่วมมือในการช่วยผู้อพยพลี้ภัยชาวโรฮิงญาและอนาคต? ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่  ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ น.ส.ชมฤดี นาทะศิริ หัวหน้าบ้านพักและ ครอบครัว จ.สงขลา นายอิสมาแอน หมัดอาดำ เครือข่ายช่วยเหลือโรฮิงญา จ.สงขลา น.ส.พุธทณี กางกั้น กลุ่มฟอติ ฟายไรท์ และ พ.ต.ท.ธีระ วงศ์ราช สารวัตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา

เสียงจากภาคประชาสังคม น.ส.พุธทณี กล่าวว่า ชาวโรฮิงยาที่ หนีออกมาจากประเทศพม่า เป็นกลุ่มชนหนึ่งที่เรียกว่า ?คนไร้รัฐ? (Nowhere People) ไม่มีเอกสารใดๆ ติดตัว ทำให้ขาดสิทธิทางกฎหมาย เมื่อมาอยู่ในประเทศ ไทย หรือจะไปอยู่ในประเทศใดก็ตาม
สำหรับในประเทศไทย บางส่วนเป็นผลพวงจากขบวนการค้ามนุษย์ จาก ข้อมูลแต่ละคนต้องเสียค่าใช้จ่ายเกือบสามหมื่นบาท หรือหากไปจะถึงจุดหมายคือ ประเทศมาเลเซีย ต้องเสียค่าใช้จ่ายหกหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท จากเหตุการณ์ที่เขาแก้ว ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ. สงขลาพบหลุมศพจำนวนมาก ก็เกิดจากการที่เขาไม่มีเงินจ่ายให้กับขบวนการ เพื่อเดินทางต่อไปประเทศที่สาม
?ความจริงเขาอยากไปประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียมากกว่าเพราะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่สะดวกกว่า?

มุมเจ้าหน้าที่ตม. พ.ต.ท.ธีระ กล่าวว่า โดยปกติรัฐจะ ปกป้องและให้สิทธิ์ประชาชนของตัวเองก่อน การลักลอบเข้าประเทศจะถูกจับกุมตามกฎหมาย พ.ศ.2522 ซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ ตามกฎหมาย ได้รับการดูแลและความช่วยเหลือตามหลักมนุษยชน ขณะนี้ กฎหมายความมั่นคงให้สิทธิ์ทำประกันผู้ที่ต้องการนำชาวโรฮิงญาไปดูแลคนละห้าหมื่นบาท
?ทุกประเทศทั้งไทย มาเลเซีย อินโด นิเซีย หรือบังคลาเทศ แม้หลายประเทศจะให้ความช่วยเหลือ หากก็ไม่มีประเทศไดที่จะให้ชาวสิทธิชาวโรฮิงญาตั้งถิ่นฐานในประเทศของตัวเอง เนื่องจากมองว่าเป็นภาระในหลายด้าน สำหรับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดาปัจจุบันเราให้การดูแล 65 คน ทั้งชายและหญิง?

ความเห็นคนทำงานดูแล น.ส.ชมฤดี กล่าวว่า บ้านพักและครอบครัวเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้มีปัญหาทางสังคมตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.ความรุนแรงในครอบครัว และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รับชาวโรฮิงญาครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2556 กว่าร้อยคน
?เนื่องจากเป็นสำนักงานเล็กๆ ยัง ไม่พร้อมดูแลคนจำนวนมากๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ในตอนแรก ก็แทบตั้งรับไม่ทัน โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากวัดให้ เสื้อและจานชามมาใช้ หลังจากนั้น ศอ.บต.ก็ได้จัดซื้อผ้านวมและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้อื่นๆ มาให้? ชาวโรฮิงญา เป็นคนเคร่งครัดศาสนา ปัญหาหลักๆ จะเป็นเรื่องการใช้ภาษาสื่อสาร เราก็ใช้ความเข้าใจและสอน ภาษาไทยจนพอจะสื่อสารกันได้ แต่ปัญหาสำคัญกว่าคือ คำถามที่ว่าเขาจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน ความยืดเยื้อยาวนานไม่มีมาตรการแก้ปัญหาที่ชัดเจนจากผู้มีอำนาจทำให้เกิดภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ทั้งผู้ดูแลและชาวโรฮิงญาเอง

เครือข่ายมนุษยชน นายอิสมาแอน กล่าวว่า ในนามเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี สิ่งสำคัญคือ เราต้องมองในความเป็นมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งเราสามารถช่วยเหลือได้ ชาวโรฮิงญาที่ถูกกักขังโดยขบวนการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือกลุ่มแรกกว่าหกร้อยคน หลังจากนั้นก็มีอีกหลายกรณี เขาหนีความทุกข์มา หลายหน่วยงานร่วม มือกันให้ความช่วยเหลือ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและต่าง ประเทศ ทุกคนมาจากหลากหลายศาสนา ทั้งเพื่อนชาวพุทธ คริสต์ มุสลิม เป็นความดีงามร่วมกันที่ได้ช่วย
?ปัญหาที่เกิดความรุนแรงที่พบในบางจุดมักเกิดจากความไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเขา เช่น กรณีประท้วงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเอาอาหารไปไว้ ที่โรงนอน  พอสืบเสาะกันแล้วกลับพบว่าเพราะเขาต้องการเก็บเพื่อถือศีลอดซุนนะฮ์ก่อนเข้าเดือนรอมฎอน แต่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ หรือที่เขาต้องการละหมาดอีด(วันตรุษ) แต่เจ้าหน้าที่บาง ส่วนไม่เข้าใจว่า สำคัญกับพวกเขาอย่าง ไร การไม่เปิดใจกัน หรือการถูกบีบคั้นทาง ความเชื่อ ก็บานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้
?ในอนาคตภาคประชาสังคมต้องเข้ามาช่วยเรื่องนี้มากขึ้นเป็นการเสริมและเติมเต็มให้กับภาครัฐ?

บทบาทสถาบันการศึกษา รศ.ดร.วิชัย กล่าวว่า บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อเรื่องนี้ในเชิงความรู้คณาจารย์ที่ทำการวิจัยอาจให้ข้อคิดเห็นแก่รัฐ เพื่อเกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหา ?ปัญหาคนไร้สัญชาติ (non-citizen) ที่ประเทศไทยเผชิญอยู่นอกจากชาวโรฮินญาแล้ว ยังมีคนไทยพลัดถิ่นที่เกิดในแผ่นดินพม่า อันเนื่องจากการกำหนดแนวเขตแดนของประเทศในสมัยอดีต ไปกำหนดว่า คนกลุ่มนี้อยู่ในประเทศพม่า ทั้งๆ ที่เขาเป็นคนไทย พูดภาษาไทย
พม่าไม่ยอมรับว่าเป็นคนพม่า คนกลุ่มนี้ อพยพเข้ามาอยู่ประเทศไทย เรียกร้องขอ สิทธิเป็นพลเมืองไทย แต่การหนีเข้าไทย ของคนกลุ่มนี้ดีกว่า สภาพชาวโรฮิงญา? อยากตั้งข้อสังเกตว่า จากข้อมูล การสำรวจการบริจาคเงินเพื่อการกุศลของประชาชนจากชาติต่างๆ 145 ประเทศ ที่ทำโดย The Charitable Aid Foundation ผลสำรวจปีล่าสุด(สำรวจปี ค.ศ.2015) พบว่าคนพม่าบริจาคเงินเพื่อการกุศลเป็นอันดับหนึ่งของโลก ?ยิ่งเมื่อเกิดอคติทางศาสนาก็มีการเชื่อมโยงกันใหญ่โตในบ้านเรา ไปถึง ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคไต้อย่างเข้า ใจผิดทั้งๆ ที่ไม่เกี่ยวกัน แต่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของกลุ่มชนที่ถูกกดขี่จากประเทศที่ตัวเองเกิดมา เป็นเรื่องมนุษยธรรมซึ่งเราควรให้ความสนใจและช่วยเหลือ ซึ่งหลายองค์กรก็เข้ามาช่วย ทั้ง สำนักจุฬาราชมนตรี หรือองค์กรสงฆ์ที่ออกมาให้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้ข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างปราศจากความจริงและจากอคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโซเชียลมีเดีย ที่เร็วมากได้ถูกแก้ไขอย่างรวดเร็ว? ในเชิงนโยบายกรณีหนึ่งที่เกิดข้อ กังขาในสังคมไทยคือ ที่ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ นายตำรวจที่เข้ามาทำคดีให้กับ ผู้ลี้ภัยแต่ขณะนี้ตัวเองกลับต้องเป็นผู้ลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลีย ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องทำให้เกิดความกระจ่าง เพราะหลังจากที่เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบคดี ความคืบ หน้าต่างๆ รวมไปถึงข่าวสารเกี่ยวกับก็ เงียบหายไปจากการรับรู้ของสังคม หรือเรียกว่า ?แบบไทยๆ? นั่นคือสักพักเดียวเรื่องราวทั้งหลายก็ค่อยๆ หายไปเอง ?ผมคิดว่านโยบายของสภาความ มั่นคง จำเป็นต้องจัดทำให้สมดุล ระหว่าง นโยบายความมั่นคง-ความเป็นชาติ นิยมกับหลักสิทธิเสรีภาพของปัจเจก บุคคล ซึ่งเป็นหลักสากลที่องค์การสห ประชาชาติให้ความสำคัญ ซึ่งหากทำได้ก็ย่อมเป็นผลดีกับประเทศไทยในสายตาและความรู้สึกของประชาคมโลกด้วย?

ข้อสังเกตจากผู้ร่วมรับฟัง นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล อาจารย์สถาบันสันติศึกษา กล่าวว่า ที่ผ่านมามี ความพยายามจากภาคประชาสังคมผลักดันให้ UNHCR รับรองสถานะของ คนเหล่านี้ โดยร่วมกับกระทรวงมหาด ไทยและกระทรวงแรงงานเพื่อให้จัดการที่ดีขึ้น เช่น เข้าสู่แรงงานประมงซึ่งเรายัง ขาดแคลน โดยนำแบบมาจากมาเลเซียที่มีทั้งกฎหมายผู้ลี้ภัยและกฎหมายคนเข้าเมือง แต่เรามีเพียงกฎหมายคนเข้าเมือง ปี 2522 ทำให้ขาดโอกาสตรงนี้ นายโชคชัย วงษ์ตานี อาจารย์สถาบันสันติศึกษา กล่าวถึงต้นทางปัญหาว่า ขณะที่พม่าเข้าสู่ความเป็นประเทศประชาธิปไตยและเปิดโอกาสให้คนกลุ่มน้อยได้มีที่ทางทางการเมืองหากกับชาวโรฮิงญารัฐบาลพม่ากลับไม่ให้สิทธิพลเมืองตามกฎหมาย ทำให้แต่ละประเทศที่จะรับชาวโรฮิงญาเข้าไม่สามารถทำได้ด้วยหลายเหตุปัจจัย เช่น มิติทางเศรษฐกิจที่รัฐต้องแบกภาระในการดูแล ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถสร้างรายได้จากผู้อพยพเหล่านี้
?ผมอยากตั้งคำถามแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ทำอย่างไรที่จะผลักดันปัญหานี้สู่เวทีประชาคมอาเซียนเพื่อเข้ามาร่วมกันแก้ไข เพราะขณะนี้ไม่ได้มี แค่ปัญหาการอพยพ แรงงานข้ามชาติ หรือคนไร้รัฐเท่านั้น แต่เกิดความรุนแรงถึงขั้นสังหารประชาชนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง