สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

มรภ.สงขลา ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม "พระสิริพัฒโนดม" เจ้าอาวาสวัดเอก

 • photo , 1154x770 pixel , 67,968 bytes.
 • photo , 1155x770 pixel , 132,493 bytes.
 • photo , 1154x770 pixel , 105,246 bytes.
 • photo , 1467x770 pixel , 146,804 bytes.
 • photo , 1600x431 pixel , 115,387 bytes.

มรภ.สงขลา ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม แด่ พระสิริพัฒโนดม เจ้าอาวาสวัดเอก ยกเป็นพระนักพัฒนาผู้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน


            เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม แด่ พระสิริพัฒโนดม (มนัส คุณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดเอก ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ในการนี้ อธิการบดี มรภ.สงขลา ได้กล่าวคำประกาศเกียรติคุณว่า พระสิริพัฒโนดม เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อุทิศตนทำงานด้านพุทธศาสนาทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติ ในฐานะพระนักพัฒนาเพื่อสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้พุทธศาสนิกชนและเยาวชนให้เข้าถึงหลักศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งยังพัฒนาวัดเอกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี โดยได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการศึกษา และจัดสวัสดิการแก่ชุมชนและสังคม จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ มรภ.สงขลา จึงถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม แด่พระเดชพระคุณ เพื่อเป็นมุทิตาสักการะ และเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย สืบไป


              ด้าน ผศ.จรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า แม้วัดเอกจะห่างไกลจากตัวเมือง แต่ชื่อเสียงการเป็นพระนักพัฒนาของพระสิริพัฒโนดม เป็นที่ยอมรับและรับรู้โดยทั่วกัน นอกจากท่านจะเป็นพระที่มีจริยวัตรงดงามแล้ว ยังเป็นพระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งมีการพัฒนาวัดและชุมชนที่เด่นชัดในหลายด้าน อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านถาวรวัตถุภายในวัดอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่คนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง การก่อตั้งโรงเรียนปริยัติสายสามัญ การจัดสร้างที่พักอาศัยสำหรับคนชราและผู้ยากไร้บนพื้นที่ 20 ไร่ มีห้องพักประมาณ  80 ห้อง จุคนมาพักได้หลายร้อยคน การฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการทำงานทั้งหมดที่ว่ามานี้สอดคล้องกับหลักวิชาการจัดและการสร้างสวัสดิการให้กับคนในชุมชน ทางคณะฯ จึงได้นำเสนอผลงานของท่านสู่สภามหาวิทยาลัย ให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม ซึ่งสภาฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะฯ นำเสนอ จึงนำมาสู่การถวายปริญญาในครั้งนี้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง