สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

กฟผ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานกับครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

photo  , 640x480 pixel , 45,937 bytes.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กฟผ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานกับครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา ผู้นำชุมชนและประชาชนในอ.เทพา จ.สงขลา โดยมีนายลือชัย. โถสกุลหัวหน้ากองสื่อสารพัฒนาโครงการกล่าวรายงานมีนายวีระชัย ยอดเพชรหัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มนำ้และป่าชายเลนบ้านคลองควาย หมู่8 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา


นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพากล่าวว่า กฟผ.มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา และการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมาควบคู่กับการให้ความรู้ด้านพลังงานการสร้างการมีส่วนร่วมการส่งเสริมอาชีพและการับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จนได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ตลอดมา การจัดกิจกรรมวันนี้จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กฟผ.มุ่งมั่นให้ความรู้แลสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกๆด้านตลอดไป


นายลือชัย โถสกุล หัวหน้ากองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.กล่าวว่า ฝ่ายสื่อสารองค์การมีภารกิจสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ กฟผ.แก่ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มการมาให้ความรู้ในวันนี้จึงเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นกับชุมชนให้มากขึ้นตลอดไป กิจกรรมในวันนี้มีวิทยากรด้านพลังงานมาบรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานในภาคใต้และในประเทศไทยคือนายณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา วิทยากร ระดับ 10 กฟผ.มาเป็นวิทยากรและตอบปัญหาข้อห่วงกังวลของคณะครูอาจารย์ ชุมชน อสม.และผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนและในทุกๆด้านด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง