สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ตลาด - เศรษฐกิจ

'Startup'หนุนเมืองต้นแบบ เชื่อเศรษฐกิจดีขึ้นแก้ปัญหาจชต.ได้

 • photo , 640x359 pixel , 42,245 bytes.
 • photo , 640x419 pixel , 18,449 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 33,927 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 42,320 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 37,574 bytes.
 • photo , 640x359 pixel , 45,048 bytes.
 • photo , 854x481 pixel , 33,136 bytes.
 • photo , 854x481 pixel , 35,306 bytes.

Startup  กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคม "เลขาธิการศอ.บต." มั่นใจนักธุรกิจรุ่นใหม่หนุนเมืองต้นแบบได้


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนใต้ ( YES : Young  Executive Nexwork Border Administrative Centre) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ธุรกิจ Startup จังหวัดชายแดนภาคใต้ ?Startup Deep South 2016 @ Yala? โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน ที่ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาซึ่งมีนักธุรกิจและกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน


นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ ในฐานะที่ผมทำงานในพื้นที่มากว่า 35 ปี โดยทำหน้าที่ดูแลงานด้านความมั่นคงเป็นหลัก ซี่งที่ผ่านมาเราทุกคนอาจไม่รับทราบว่า นับตั้งแต่ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมาวันนี้ 10 กว่าปี ได้ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมาก นักลงทุนออกจากพื้นที่ ไม่มีการลงทุน ธุรกิจถูกกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มที่รับธุรกิจมาจากครอบครัว


"วันนี้เราก็ดีใจที่ ศอ.บต.ได้สร้างกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของคนในบ้านเราให้ขึ้นมา" นายศุภณัฐ กล่าว และว่า


วันนี้เป็น ศอ.บต.เรามีนักธุรกิจถึง 2 รุ่น ที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียกว่า กลุ่ม Yes1 และ Yes2 เกิดขึ้นในพื้นที่


ที่ผ่านมา ศอ.บต.เราจ่ายเงินเยียวยาด้านชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าพันล้าน เราดีใจที่วันนี้ลูกหลานของเราจะไม่ต้องลำบาก เพราะหากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่มีความเข้มแข็ง สามารถแนะนำชาวบ้านได้ และต่อยอดโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจได้ บ้านเราก็จะเข้มแข็ง


นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มีนโยบายสำคัญในการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ ?สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดยนำร่องเมืองที่มีความพร้อมและขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งกำหนดให้อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น ?เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร? อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็น ?ศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ? อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น ?เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน? ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมธุรกิจ Startup ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมโครงการเมืองต้นแบบให้ประสบความสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น และที่สำคัญ Startup อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้


นายศุภณัฐ กล่าวต่อว่ามั่นใจว่า กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. จะช่วยพัฒนาและผลักดัน ?นิคมฮาลาลปะนาแระ? รวมถึงโครงการพัฒนา ?เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ต่อไป


ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ เลขาธิการ ศอ.บต. คณะผู้จัดงานที่ให้เกียรติ จัดงานขึ้นที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่ถือว่า มีบุคลากรที่เป็นผู้มีความรู้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดรับที่ทางหมาวิทยาลัยได้มีการคณะวิทยาการจัดการ ที่ถือได้ว่า เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยว านโลจิสติกส์


นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่สร้างผู้ประกอบการในภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยพัฒนาผู้ประกอบการมานานกว่า 10 ปี แล้ว


ทั้งนี้ เรายังได้มีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ เช่น การรีแบรนด์สินค้า การสร้างสตอรี่ สินค้าให้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ตลอดจนในปีนี้เราก็ยังมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการในภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง โดยเราถือว่า นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 4.0 เป็นนโยบายที่มีความสำคัญที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนและพัฒนาให้ดีขึ้น


ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลสามารถขับเคลื่อนไปได้


?ผมเชื่อว่า Srartup จะเป็นแนวทางในการสร้างงาน สร้างโอกาสและสร้างอนาคตใหม่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้? ผุ้ช่วยอธิการบดี มรภ.ยะลา กล่าว


นางสาวฟิตรี หะมิดง นักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ ศอ.บต.และนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (YES: Young Executive Network @ Southern Border Administrative Centre) ได้นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนธุรกิจ Startup เป็นกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการการขับเคลื่อนธุรกิจ Startup ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจ Startup ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มีการนำเสนอในรูปแบบ ?Startup The Movie on Showing? ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้ เสวนา นิทรรศการ Showcase ทั่วไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายหลังการจัดงานนับจากนี้ จะก่อให้เกิดการสร้างสังคมในการรับรู้ Community Startup และเกิดธุรกิจ Startup ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


ด้าน นายเอกชัย โลจนาภิวัฒน์ เจ้าของโรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จ.ปัตตานี กลุ่ม Yes1 กล่าวว่า  การจัดงานในวันนี้ นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญอย่างมาก และนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เกิดนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้เราคาดว่า ในอีก 5 ปี ข้างหน้าจะมีนักธุรกิจรุ่นใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 60 คน


"เชื่อว่า หากคนในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้ที่ดี เหตุการณ์ในพื้นที่ก็จะยุติลงได้อย่างแน่นอน" นายเอกชัย กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง