สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ดึงนักขับเคลื่อนสังคมนานาชาติ ปาฐกถางานวิชาการ"เปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง"

  • photo  , 1300x730 pixel , 181,570 bytes.
  • photo  , 1076x717 pixel , 68,902 bytes.
  • photo  , 636x960 pixel , 67,772 bytes.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวถึงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง (Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation) ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีว่า นอกจากนำเสนอผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารแล้ว คณะทำงานประชุมวิชาการฯ ยังเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงด้านสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งมาร่วมเป็นองค์ปาฐกด้วย เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการไทยและต่างประเทศที่สนใจประเด็นการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง และยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ นักสันติวิธี นักขับเคลื่อนทางสังคม นักพัฒนาองค์กรเอกชน ภาครัฐ และเครือข่ายชุมชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติด้วย


โดยวันอังคารที่ 24 มกราคม จะมีองค์ปาฐกแสดงปาฐกถาพิเศษ ประกอบด้วย "เจ้าหาญ" หรือ Harn Yawnghwe บุตรชายคนเล็กของประธานาธิบดี Sao Shwe Thake ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐสหภาพพม่า ช่วง ค.ศ.1948-1952 และยังเป็นเจ้าฟ้าผู้ปกครองรัฐฉานคนสุดท้าย ปัจจุบันเจ้าหาญมีบทบาทในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในเมียนมาร์ โดยเจ้าหาญจะแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ?ความท้าทายและบทเรียนในการแปรเปลี่ยนสู่แนวทางการเมืองในความขัดแย้งด้วยกำลังอาวุธ? (Challenges and Lessons of Moving from an Armed Conflict towards Non-violence)


ส่วนองค์ปาฐกอีกคือ ดร.เอมม่า เลสลี่ย์ (Emma Leslie) นักปฏิบัติการทางสังคมด้านการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพในเอเชีย ตั้งแต่ ค.ศ.1993 ปัจจุบันเป็น "ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง (Centre for Peace & Conflict Studies) ประเทศกัมพูชา" ดร.เอมม่าจะแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ?ภาวะผู้นำ เจตนารมณ์ทางการเมือง และ EQ ? ความรู้ของกลุ่มติดอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้? (Leadership, political will and EQ - Armed group wisdom in South East Asia)


ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวยังนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การแปรเปลี่ยนทางการเมืองและการเปลี่ยนผ่านความยุติธรรม กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้และการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ สื่อสารมวลชนและสื่อเพื่อสันติภาพ การสร้างสันติภาพและการศึกษาสันติภาพ การติดตามความขัดแย้งและการเมือง ความขัดแย้งและการเปลี่ยนผ่านในจังหวัดชายแดนใต้ และยังมีการเสวนาสาธารณะ หัวข้อ ?เราจะแปรเปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไร? มีวิทยากร ประกอบด้วย 1) Dr.V?ronique Dudouet ผู้อำนวยการโครงการ Agents of Change for Inclusive Conflict Transformation, Berghof Foundation 2) รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 3) Dr.Jason McLeod นักวิชาการจาก University of Queensland 4) Prof.Greg Fealy นักวิชาการจาก Department of Political and Social Change, Australian National University


กิจกรรมสุดท้าย 25 มกราคม มีเวทีเสวนา หัวข้อ ?มุมมองของการแปรเปลี่ยนสู่แนวทางการเมืองของความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี? โดยมีผู้แทนจากทั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายไทย ฝ่ายมาราปาตานี และภาคประชาสังคม ดำเนินรายการโดยนายกิตติ สิงหาปัด ผู้ดำเนินรายการข่าวสามมิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.pnc2017.com

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง