สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

'โฉนด'ของขวัญปีใหม่ชาวบาเจาะ ศอ.บต.ตั้งเป้าปี60แก้"ที่ดินบูโด"ลุล่วง

by Focus Team @23-12-2559 14.13 ( IP : 134...98 ) | Tags : ทั่วใต้ , ศอ.บต. , บูโด , ของขวัญปีใหม่
 • photo , 640x359 pixel , 37,339 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 47,024 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 32,620 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 35,857 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 36,083 bytes.

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดย สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา  ศอ.บต.ได้จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน ประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 โดย นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและจังหวัดยะลา ที่ห้องประชุมปะการัง โรงแรมปาร์ควิวยะลา อ.เมือง จ.ยะลา


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานในนามของ ศอ.บต. ที่ทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งวันนี้ตนได้รับมอบหมายจาก นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติเลขาธิการ ศอ.บต.ให้เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้  เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนในบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี


?ผมอยากนำเรียนไปยังพี่น้องประชาชนว่า การแก้ไขปัญหาที่ดินบูโด วันนี้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 4,000กว่าแปลง 20,000 ไร่ ต้องจบภายในปี 60 ?


ทั้งนี้ ปัญหาที่ดินทำกินโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ  25 ตำบล  89 หมู่บ้าน ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่  ปี 2542 ที่ได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จนกระทั่งในปี 2551 รัฐบาลได้มีมติ ครม.51 ในการประกาศให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการ เดินหน้าแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จนมาถึงในปี 2559 แม้วันนี้การแก้ปัญหาดังกล่าวจะยังไม่แล้วเสร็จ แต่ก็นับว่า มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ


ในที่ประชุม ประการแรก ทุกฝ่ายต่างมีความเห็นตรงกันในเรื่องของแนวเขตที่ชัดเจน และเห็นชอบในการเดินหน้าแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมถึง เครือข่ายของพี่น้องประชาชน ต่างช่วยทำข้อมูลร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA)


ประการที่สอง แนวทางดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ นอกเขตป่าสงวน โดยยกเว้นพื้นที่ป่าสงวนใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ที่มติครม.51 ได้เร่งแก้ไข เนื่องจากการประกาศเขตอุทยานฯทับที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน จึงต้องเร่งดำเนินการให้มีความชัดเจนมากขึ้น และนำเสนอข้อมูลจากทุกฝ่าย เสนอไปยังรัฐบาลในลำดับถัดไป


อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาใน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ที่ได้รับการตรวจสอบพบว่า อยู่นอกเขตอุทยานฯประมาณ4,000กว่าแปลง 20,000 ไร่ เป็นไปตามการเร่งรัด ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข. ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประธาน คปต.) ได้เร่งรัดให้กรมที่ดินจัดตั้งศูนย์เดินสำรวจ อีก 2 แห่ง เป็น 3 แห่งเพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินดังกล่าวรวดเร็วและชัดเจนมากขึ้น คาดว่า จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้อีก 10,000 แปลงในปี 2560 


นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. กล่าวว่า จากการประชุมในวันนี้ ทำให้เห็นภาพการดำเนินการ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินบูโด-สุไหงปาดี ในปี 2560 มีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ยังถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ พลเรือตรี สมเกียรติ รู้ถึงปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี และมีความตั้งใจที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แล้วเสร็จภายในปี 2560


อย่างไรก็ดี แม้การขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่ดินบูโดที่ผ่านมาจะมีมติ ครม.51 และตอนนี้เท่ากับ 9 ปีมาแล้วจะไม่มีความคืบหน้า แต่วันนี้ถือว่า มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน และภายในสิ้นปีนี้คาดว่า จะสามารถออกโฉนดให้กับราษฎรในพื้นที่มากพอสมควร ซึ่งเชื่อว่า ภายในปี 60 จะแล้วเสร็จ


นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต.กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันในการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้หากอำเภอบาเจาะ สามารถขับเคลื่อน  4,000กว่าแปลง ประมาณ 20,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง