สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เกาะติดการเมือง

ผู้แทนพิเศษผ่านโรดแมป ปชช.ขานรับ-หนุนชคต.ลดทหาร

by Focus Team @23-12-2559 14.29 ( IP : 134...98 ) | Tags : เกาะติดการเมือง , โรดแมป , ปชช. , ผู้แทนพิเศษ ,

ที่กระทรวงกลาโหม วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ คปต.ส่วนหน้า เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ 4/2559 โดยพลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงงกลาโหม ในฐานะ หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานว่า ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาการดำเนินงานของผู้แทนพิเศษ ทั้ง 13 คน ใน 7 กลุ่มภารกิจคืบหน้าไปมาก และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


ขณะนี้มีหน่วยงานตางๆ นำเสนอ 89 โครงการ ใช้งบประมาณ 1,700 ล้านบาท ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมทั่งได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งยี่งยืน" ซึ่งตนเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวด้วย


ที่ผ่านมา พล.อ.อุดมเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานครบทั้ง 3 จังหวัด เพื่อเร่งรัด บูรณาการให้แผนงานต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินการให้สอดคล้องแนวพัฒนาของคณะกรรมการฯ และปรับเปลี่ยนงบประมาณให้ทันในแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2560


ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้พิจารณาโรดแมป เพื่อให้แผนงาน 7ภารกิจบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยอะไรที่ช้าก็ทำให้เร็วขึ้น ส่วนที่ยากก็ทำให้ง่ายขึ้น หรือที่คิดว่าจะไม่เกิดก็ทำให้เกิดขึ้น


"คปต.ส่วนหน้า และผู้แทนพิเศษเป็นหน่วยงานเสริม มีอำนาจคุมแผนงาน และบูรณาการงบประมาณของแต่ละกระทรวงในภารกิจแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี"


นายภาณุ ยังกล่าวว่า ภายใต้โรดแมปดังกล่าวจะเห็นความสำเร็จในการแก้ปัญหาในพื้นที่ รวมทั่งบทยาทของผู้แทนพิเศษจะช่วยให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น


พล.อ.สุทัศน์ จารุมณี หัวหน้าสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า กล่าวถึงการจัดทำโรดแมปตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและคปต. ว่า ได้รับคำแนะนำจากคณะผู้แทนทุกคน รวมถึงภาคประชาสังคมและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อส่งให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ซึ่งจากคำสั่งคสช. 51/2559 คปต.ส่วนหน้า และผู้แทนพิเศษฯ จะทำหน้าที่บูรณาการความมั่นคง การพัฒนา และความเข้าใจของประชาชนให้ครอบคลุม และเข้มข้นในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งกับประชาชนในพื้นที่ ที่เรียกว่า ?3ข.? คือ เข้มแข็ง แข็งแรง และเข้าใจ


โดยโรดแมป ที่จัดทำขึ้นเป็นการบูรณาการจาก 7 แผนงาน มาสู่ 3 เป้าหมายหลักคือ ความมั่นคง การพัฒนา และการสร้างความเข้าใจ  เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2560 โดยเฉพาะแผนพัฒนา ตามโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ อ.หนองจิก จ.ปัตตานีอ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส


พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งดูแลงานแสวงหาทางออกความขัดแย้ง ร่วมกับพล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อนสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า หลักการใหญ่คือ การสร้างบรรยากาศให้ออกจากความชัดแย้ง ให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด อีกทั้งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติสุขที่บ้าน อยู่ดีกินดี มีความยุติธรรม


"การดำเนินงานต่างๆ จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ รัฐต้องฟังคนในพื้นที่ถึงการแก้ปัญหา และลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปมาก คงจะมีข่าวดีออกมาถึงความสงบสันติที่กำลังคืบคลานออกจากความไม่สงบ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน"


โดยข่าวดีจากสัญญาณชัดเจนคือ  เด็กๆ ที่ชอบวาดรูปยิงปืนใส่ทหาร ความขัดแย้ง เกลียดชังในพื้นที่ การพยายามต่อสู้ ช่วงสมัยตนเป็น แม่ทัพภาคที่4 หลังได้แต่งตั้งเป็นคณะผู้แทนพิเศษกลับไปไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ ประชาชนที่เห็นการทำงานของภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ซึ่งการพูดคุยสันติสุขก็มีส่วนในการสร้างบรรยากาศ ที่ทุกคนได้มาระบายความอึดอัด บนเวทีโดยภายใต้กฎหมายในรัฐธรรมนูญ


ด้าน พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งดูแลด้านรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน กล่าวว่า 3 ปีที่ผ่านมาการทำงานของชุดคุ้มครองประจำตำบล(ชคต.) ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2556 ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนอย่างมาก และการทำงานมีประสิทธิภาพมาก สามารถดูแลพื้นที่ได้มากกว่า 80% ส่วนอีก 20% ก็ต้องพัฒนาฝึกอบรมกันต่อไป  และในอนาคตจะมีการลดกำลังพล โดยการถ่ายโอนภารกิจของทหารไปยังประชาชนหรืออาจจะใช้กำลังพลกึ่งทหาร หรือดูแลร่วมกับกำลังพล


"ขณะนี้ได้จัดตั้งแล้ว 109 ตำบล จีงคงเหลืออีก 177 ตำบล โดยจะตั้งให้ครบทุกตำบล ให้ประชาชนดูแลพื้นที่ และถอนกำลังทหารประจำการในพื้นที่ออก" พลเอก ปราการ กล่าว และว่า


สำหรับปัญหายาเสพติด ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็งแล้ว 300 หมู่บ้าน ใน 20 ตำบล และมีแผนจะสร้างหมู่บ้านต้นแบบอีก 200 หมู่บ้าน ใช้จิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้านละ 2 คน รวม 400 คน

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ พลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) และ พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ รรท.ผบช.ศชต. เข้าร่วมประชุมด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง