สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ศอ.บต.เสริมบทบาทบัณฑิตอาสา สื่อสารสร้างความเข้าใจประชาชนจชต.

by Focus Team @02-01-2560 12.48 ( IP : 58...177 ) | Tags : ทั่วใต้ , ศอ.บต. , ประชาชนจชต. , บัณฑิตอาสา
 • photo , 640x359 pixel , 45,623 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 39,004 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,165 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,586 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 38,213 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,954 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 59,227 bytes.

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ แก่บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และเครือข่ายโฆษกชาวบ้านโดย นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิด ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.


นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ กล่าวว่า การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่ที่นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการคนเก่า ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อให้มีความต่อเนื่องจะดำเนินการนโยบายในเรื่องดังกล่าวต่อไป โดยการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ ?นักสื่อสาร?ในวันนี้ ที่เป็น ?บัณฑิตอาสา ศอ.บต.? และ ?โฆษกชาวบ้าน ศอ.บต.? ซึ่งเปรียบเสมือน ?ศอ.บต.ส่วนหน้า? จะต้องทำหน้าที่สื่อสารไปยังคนในพื้นที่ให้เข้าใจการทำงานขของภาครัฐให้มากขึ้น


นายภูวสิษฏ์ สุขใส ที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เป็นสิางที่น่าภาคภูมิใจที่เราเกิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนขบวนการสันติสุข


ดังนั้น เราต้องทำหน้าที่ทั้งนำนโยบาย ความมุ่งมั่นของรัฐบาล หรือท่านเลขาธิการ และศอ.บต.ไปสู่การรับรู้ เข้าใจของพี่น้องในพื้นที่ รวมทั้งนำปัญหา ข้อกัฃวล ความเดือนร้อนของพี่น้องประชายนในพื้นที่มาสู่กระบวนการแก้ปัญหาโดย ศอ.บต. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ทั้งเวบ เพจ ไลน์กลุ่ม รวมทั้งสายด่วน 1880


ขณะเดียวกัน พวกเรายังสามารถนำเสนอเรื่องราวดีๆ ในชุมชน และผลการทำงานของรัฐบาลและศอ.บต.ให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ โดยพวกเราทำหน้าที่เป็นสื่อพลเมือง เสนอประเด็นหรือข้อมูลข่าวต่างๆ ที่น่าสนใจมาสู่ฝ่ายข่าวของศอ.บต.เพื่อจะได้เสนอต่อสื่อสารมวลชนทั่วไปต่อไป


นางสาวปาริชาติ จันทร์แจ่ม บัณฑิตอาสา ศอ.บต.ประจำ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส กล่าวว่า  การสร้างความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะโดยปกติแล้วชาวบ้านส่วนหนึ่งจะเชื่อมั่นกับบัณฑิตอาสามากกว่าผู้นำหมู่บ้าน ด้วยความที่ บัณฑิตอาสาเราจะทำหน้าที่ประสานงานต่างๆ หรือแจ้งข่าวต่างๆ ซึ่งบัณฑิตอาสาก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ จึงถือว่า บัณฑิตอาสามีความสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจในการสื่อสาร เพื่อที่จะไปสื่อสารให้คนอื่นเข้าไปและนำไปสื่อสารต่อไป


นางสาวตูแวรุสณาณี โตะปิ บัณฑิตอาสา ศอ.บต.ประจำ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กล่าวว่า บัณฑิตอาสาส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ซึ่งการสร้างความเข้าใจมีความจำเป็นมาก เพราะคนในพื้นที่ต้องสื่อสารให้คนพื้นที่ได้เข้าใจ


?นอกจากเราเป็นตัวแทนของหมู่บ้านแล้ว เราก็ยังเป็นตัวแทนขององค์กรภาครัฐ การพูดภาษาเดียวกันกับชาวบ้าน ก็จะทำให้เข้าถึงและสร้างความเข้าใจได้ง่ายกว่า ซึ่งการสื่อสารให้เขาเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ?


นายอามะ สนิ โฆษกชาวบ้าน ศอ.บต.ประจำ อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวว่า ในฐานะที่เราเป็นโฆษกชาวบ้าน สิ่งที่ผมจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะนำไปสื่อสารให้ชาวบ้านได้เข้าใจคือ การทำความเข้าใจในข้อมูลที่ภาครัฐต้องการสื่อสารไปยังชาวบ้าน  เพราะการเชิญชวน ให้ชาวบ้านเข้าใจนั้น จำเป็นที่เราต้องเข้าใจก่อน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการอบรมที่เราสามารถนำไปปฏิบัติ และถือเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถเข้าถึงชาวบ้านได้


?ตอนนี้ชาวบ้านรู้สึกไว้ใจ ศอ.บต.มากขึ้น ด้วยภารกิจต่างๆในยุคหลังที่ ศอ.บต.ได้เน้นมวลชนมากขึ้น การอบรมเด็กจบต่างประเทศ อบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อมรมอีม่ามผู้นำศาสนา รวมถึงให้ฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านมากขึ้น ซึ่งการทำงานแนวพัฒนาของ ศอ.บต.ทำให้ชาวบ้านไว้ใจมากขึ้น?

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง