สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ค่ายอาสานักศึกษาชายแดนใต้ ขับเคลื่อนชุมชนพหุวัฒนธรรมตามรอยพระราชา

 • photo , 640x359 pixel , 46,118 bytes.
 • photo , 480x320 pixel , 18,451 bytes.
 • photo , 480x320 pixel , 20,056 bytes.
 • photo , 480x360 pixel , 24,947 bytes.
 • photo , 480x360 pixel , 29,256 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 23,018 bytes.
 • photo , 480x360 pixel , 29,956 bytes.

สหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จับมือ นักศึกษาชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดึงนักศึกษา - ชุมชน ตามรอยพระราชา กับค่ายอาสาพัฒนาชนบท


โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ ?ข้ามสะพานแห่งกาลเวลา ตามรอยบาทพระราชา?  โดย สหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมกับ นักศึกษาชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2559 ที่หมู่ 3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส


นายวาริน นาราวิทย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ ?ข้ามสะพานแห่งกาลเวลา ตามรอยบาทพระราชา? ในปีนี้เรามีแนวคิด มาเรียนรู้พระราชกรณีกิจของพระเจ้าแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่ 9  จึงใช้ คำว่า ?สะพานข้ามแห่งกาลเวลา ตามรอยบาทพระราชา? โดยลงพื้นที่ ?สะพานเจาะบากง? ที่สมัยก่อนในหลวงได้ทรงเสด็จ โดยไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ ครั้งนั้นพระองค์ท่านทรงหยุดรถตรงสะพานเจาะบากง มองคนทำนา ก็มี ?ลุงพร้อม? เข้ามาถาม  พระองค์ท่านทรงสอบถามปัญหา จนนำมาสู่การขุดคลองชลประทานในพื้นที่นิคมแนวพระราชดำริ จึงเป็นที่ของการค่ายครั้งนี้


โดยวันแรก เราได้นำนักศึกษาลงพื้นที่ทัศนศึกษาคือ ไปที่ ?ทักษิณราชตำหนัก? ซึ่งคือ บ้านของพ่อ ?ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้พิกุลทอง? โครงการในพระราชดำริ และ หมู่บ้านแม่ม้าย? โครงการของราชินี  เพื่อให้เด็กนักศึกษาได้เรียนรู้ และเข้าใจในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวนราธิวาส โดยใช้หัวใจตรงนั้น มาสานงานด้านจิตอาสาต่อ ?สอนให้เด็กนักศึกษารู้จักหัวใจที่เสียสละของพระราชาที่ลงไปยังพื้นที่กันดาร" ถือเป็นความประทับใจวันแรกที่ ?สะพานเจาะบากง? ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การย้อนรอยพระราชกรณียกิจ ครั้งหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยชาวบ้านได้ร่วมกันจัดงานมาร่วมกับทางค่ายของเราด้วย จัดงานต้อนรับนักศึกษา ภายใต้แนวคิด  ?พหุวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี?


ซึ่งชาวบ้าน 3 คนที่อยู่ในเหตุการณ์สะพานเจาะบากงในครั้งนั้นได้มาร่วมเสวนากับนักศึกษา และเล่าเรื่องราวที่เกิด  ระหว่างชาวบ้านกับในหลวง พร้อมการจัดบูธ เลี้ยงอาหารให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ชาวบ้านยังร่วมมือกับนักศึกษาแข่งขันเรือพหุวัฒนธรรมด้วย

?คนรุ่นใหม่แบบพวกเราไม่มีโอกาสได้สัมผัส ดังนั้นการที่จะได้สัมผัสในหลวงได้จริง เราก็ต้องอาศัยคนรุ่นก่อนมาถ่ายทอด เมื่อถ่ายทอดเสร็จแล้ว เราก็ต้องมาสัมผัสความลำบากด้วยตนเอง เพื่อนำเอาความลำบากที่เราสัมผัสนั้น มาสร้างประโยชน์จริงๆให้เกิดกับพื้นที่จริงๆ?


การจัดค่ายครั้งนี้จึงสอนให้นักศึกษารู้จักความเสียสละ เรียนรู้การเป็นผู้นำ การปกครอง การทำงานร่วมกับชุมชน การอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งสิ่งที่ชาวบ้านจะได้รับ คือ อาคารหลังใหม่ที่เราไปทำให้ เป็นอาคารสอนกีรออาตี ตาดีกา เนื่องจากอาคารหลังเดิมชำรุด เด็ก 90 คนที่มาเรียนลำบากมาก ฝนรั่ว พื้นแฉะ ไฟฟ้าไม่มี เราจึงเข้าไปรื้อ และทำอาคารใหม่ให้ทั้งหลัง โดยปูกระเบื้อง ฉาบ ท่าสี เดินระบบไฟใหม่ ปูกระเบื้องด้านนอก ด้านใน เปลี่ยนหลังคาใหม่ให้


?เหมือนกับว่า เราให้สถานที่เรียนใหม่ เป็นอาคารหลังใหม่ให้เด็ก วันศุกร์ซึ่งตรงกับวันที่จัดค่ายเราก็ได้ส่งนักศึกษาไปอ่านคุตบะห์ เข้าไปทาสีตัวอาคารของตาดีกา และมัสยิด จนเสร็จเรียบร้อย ในเชิงของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เราก็ได้เข้าไปที่สำนักสงฆ์ศิริธรรม ทาสีโรงเลี้ยงอาหารพระให้ใหม่ ชาวบ้านก็จัดเตรียมอาหารให้ ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมก็มานั่งร่วมกันเต็มวัด มาสอนการจัดสานให้นักศึกษา เพื่อนำไปเป็นอาชีพเสริม ถือเป็นภาพการอยู่ร่วมกันที่ดีมาก?


นอกจากนี้ ในวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา ก็ได้มีพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ ?ข้ามสะพานแห่งกาลเวลา ตามรอยบาทพระราชา? ที่ รร.บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ 3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดย นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติมอบโอวาสแก่นักศึกษาจิตอาสา ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้แทนผู้บังคับหน่วยพาะกิจนราธิวาส ที่ 30 ผู้การตำรวจภูธร ต.มูโนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ กำนันตำบลปูโยะ ปลัดตำบลปูโยะ พัฒนาการอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสภาเกษตกรจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูแบอีแก และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตะเวาะ เป็นเกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

พร้อมทั้งยังมีการบรรยายจาก ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ในพื้นที่ จชต. กับความประทับใจของล่ามส่วนพระองค์ในกษัตริย์รัชการที่ 9 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา บรรยายในหัวข้อ จิตอาสากับภาระหน้าที่ของผู้ศรัทธา โดยนักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน เข้าร่วมกว่า 1,100 คน ซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจลึกซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


?วันเปิดงานเราเจอน้ำท่วม แต่มีโรงเรียนที่ยินดีให้เราเข้าไปใช้สถานทีและได้จัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราไว้แล้ว เป็นภาพความร่วมมือระหว่างนักศึกษา ชุมชน และภาครัฐ ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน จึงทำให้งานทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี?


นายอับดุลฟัตตะห์ เวาะเยาะ นักศึกษาปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ค่ายนี้ทำให้ผมได้รู้ว่า ในหลวงท่านทรงมีพระราชกรณีกิจมากมายให้กับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

?ค่ายนี้ทำให้ผมได้เห็นว่า ในหลวงท่านไม่เคยทอดทิ้ง พสกนิกรใน 3 จังหวัด ท่านได้ให้การดูแลและให้การช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ค่ายนี้จึงทำให้นักศึกษาอย่างพวกเราได้เดินตามรอยท่าน ได้ไปเยี่ยม ตำหนัก ได้เยือนสะพานที่ในหลวงได้เคยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์คือ สะพานเจาะบากง?


อีกทั้ง เรายังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและได้เห็นวัฒนธรรมของชาวบ้านกูแบอีแกที่เราได้ไปทำค่าย เราได้เห็นถึงความหลากหลายของชุมชนแห่งนี้ ที่มีพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที่อยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก การลงพื้นที่ไปทำค่ายครั้งนี้จึงทำให้เราให้เห็นภาพเหล่านี้จริงๆ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง