สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ผลสำรวจ ม.อ.โพลพบคนชายแดนใต้ ยังมั่นใจการแก้ปัญหาของรัฐบาล

photo  , 640x452 pixel , 60,070 bytes.

ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลปัจจุบัน จากประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา  ในประเด็น ?ผลงานรัฐบาลจากปี 2559 สู่ความหวังการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560? โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 ? 27 ธันวาคม 2559  มีผู้ตอบแบบสอบถามกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 732 คน พบคนจังหวัดชายแดนใต้ ยังมั่นใจการแก้ปัญหาของรัฐบาล และพอใจการสร้างเป็นธรรมในพื้นที่  การรักษาความปลอดภัย  และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ


ผลการสำรวจ พบว่า ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลตลอด ปี  2559 ที่ผ่านมา มีค่าคะแนน 3.77 จากคะแนนเต็ม  5  ส่วนความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องดีขึ้น มีค่าคะแนน 3.54 และ ความไว้วางใจให้รัฐบาลเร่งสานต่อนโยบายและแนวทางการทำงาน ไปสู่ปี พ.ศ. 2560 มีค่าคะแนน 3.70


ส่วนคำถามที่ว่า ผู้แทนพิเศษที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น จะช่วยให้แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นหรือไม่นั้น  ผู้ทำแบบสำรวจเชื่อว่า จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนได้ทันท่วงทีมีค่าคะแนน 3.71  ช่วยให้บูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการได้เป็นเอกภาพมากขึ้นมีค่าคะแนน 3.59  สามารถทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มีค่าคะแนน 3.56  สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนที่แต่เดิมไม่สามารถดำเนินการสำเร็จมีค่าคะแนน 3.60  และสามารถเป็นสื่อกลางของรัฐบาลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ มีค่าคะแนน 3.60


ส่วนผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจว่าสามารถแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดห้วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาคือ  การสร้างเป็นธรรมในพื้นที่  การรักษาความปลอดภัย  การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  สิทธิมนุษยชน  งานด้านการศึกษาและการศาสนา  การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี  งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  การมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ที่ช่วยเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่  งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและพัฒนา  งานพัฒนาศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้และคุณภาพชีวิตของประชาชน  และ  งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง