สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

รัฐเชื่อมข้อมูลแรงงานชายแดนใต้ ฝึกทักษะ - เร่งพัฒนาอาชีพ

 • photo , 640x359 pixel , 36,936 bytes.
 • photo , 810x866 pixel , 94,411 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 33,265 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 31,727 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 191,855 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 29,605 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 33,084 bytes.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์อำนวยการบริารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดประชุมหารือการหาแนวทางป้องกันปัญหาและเร่งสร้างความเข้าใจในการเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กรมการจัดหางาน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ห้องประชุมประสงค์ สุ่นสิริ  อาคาร 20 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม


ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว ได้ร่วมกันหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีการเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสาร และการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเข้าไปทำงานอย่างถูกต้อง การหารือแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้บุคคลที่เคยกระทำความผิดในมาเลเซียแล้ว เดินทางกลับเข้าไปกระทำผิดซ้ำ และการจัดกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ การประกอบอาชีพในพื้นที่ และการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน


ที่ประชุมได้เห็นชอบในข้อพิจารณา และจะเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ จัดส่งข้อมูลประวัติบุคคลที่กระทำความผิดเพื่อการประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้ง การจัดกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานแบบเร่งด่วนเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ทำงานในพื้นที่ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง