สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ผู้แทนพิเศษ คาดเมืองต้นแบบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้เบตง 2,500ล้าน ด้านรัฐบาลหวังดึงนักท่องเที่ยว 1.2ล้าน

 • photo , 640x359 pixel , 35,369 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,340 bytes.
 • photo , 640x854 pixel , 48,550 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,120 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 53,481 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 39,042 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 54,037 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 50,861 bytes.

ผู้แทนพิเศษ คาดเมืองต้นแบบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้เบตง 2,500ล้าน ด้านรัฐบาลหวังดึงนักท่องเที่ยว 1.2ล้าน


        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอกอดุมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยคณะผู้แทนพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ อ.เบตง จ.ยะลา


        โดย พลเอกอดุมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะผู้แทนพิเศษฯ ได้ฟังการบรรยาย จากตัวแทนเลขาธิการ ศอ.บต. โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นายมาโนช รอดสม นายด่านศุลกากรเบตง และวิศกรก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ที่ห้องประชุมใต้สุดสยาม อาคารด่านศุลกากรเบตง


          หลังจากประชุมเสร็จได้เดินทางลงพื้นที่บ้านปิยมิตร 1 ( กม.4) ต.ตาเนาะแมเราะ เพื่อฟังบรรยายและเยี่ยมชมหมู่บ้านปลา และเดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ที่บ้าน กม.7 ต.ตาเนาะแมเราะ    พร้อมเยี่ยมชมหมู่บ้านไก่ฟาร์มโกช้าง ที่ กม.15 ต.ตาเนาะแมเราะ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้าง Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

    พลเอกอุดมเดช กล่าวว่า อ.เบตง จ.ยะลา หนึ่งในสามเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น "เมืองต้นแบบ "การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" โดยขณะนี้เราได้ดำเนินการในด้านต่างๆแล้ว


    โดยพัฒนาทั้ง 5 ด้าน คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคต 2561 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและระบบการสื่อสาร และความมั่นคงด้านอาหาร นั้นจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย


" ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ส่วนราชการต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เมืองต้นแบบประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนได้"


        ทั้งนี้เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีและการมีรายได้ที่หลากหลายในพื้นที่ โดยเฉพาะรายได้จาก "การท่องเที่ยว"ที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประชาชนในแต่ละปี รัฐบาลจึงได้กำหนดให้เมืองเบตง จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในสามเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะการพัฒนาเพื่อเป็น "เมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อกาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" โดยในปี 2560 รัฐบาลได้ตั้งเป้าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่มีโอกาสช่องทางการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่หลากหลายจากการพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวและเมืองแห่งอาหาร ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย และยังคาดการณ์อีกว่า ผลจากการพัฒนาดังกล่าวจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท


    นอกจากนี้ความปลอดภัยยังถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาเมืองต้นแบบของอำเภอเบตง ที่จะต้องเตรียม ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวยังเมืองเบตงด้วย ซึ่งจะต้องวางแผนการรักษาความปลอดภัยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่อไป


"เราให้ความสำคัญกับเมืองต้นแบบ 3 เมือง ทั้ง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ อ.เบตง จ.ยะลา เท่าๆกัน ซึ่งจะเป็นไปตามที่พูด หรือเป็นไปตามที่เห็นได้นั้น จำเป็นที่จังหวัดและภาคส่วนต่างๆต้องร่วมมือกัน"

      สำหรับการพัฒนาด้านพลังงานที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ ตนยืนยันว่า ทางรัฐบาลจะเปิดโอกาสและศึกษารายละเอียดถึงผลกระทบอย่างแน่นอน


        อย่างไรก็ดี ได้เตรียมดำเนินการเซ็นสัญญาจัดสร้าง SkyWalk จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ก่อน 25 เมษายน 2560 และดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะ 1 ปี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง