สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่น

ศอ.บต.ร่วมสมาคมศิษย์เก่าตปท.
อบรมภาษาต่างประเทศนักเรียนจชต.

by Focus Team @12-04-2560 15.57 ( IP : 27...62 ) | Tags : จับตาเลือกตั้งท้องถิ่น
 • photo , 960x720 pixel , 100,704 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,756 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,229 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 47,089 bytes.

ศอ.บต.ร่วมสมาคมศิษย์เก่าตปท. อบรมภาษาต่างประเทศนักเรียนจชต.

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) โดย กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมค่ายอบรมภาษาต่างประเทศ ทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษาอินโดนีเซีย มีนักเรียนระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาตใต้ และ 4 อำเภอสงขลา เข้าร่วม 600 คน ที่ รีสอร์ตฏอรีกุลฮาบีบ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อต่างประเทศ และเพื่อจุดประกายฝันให้ นักเรียนได้รู้จักตนเอง เพื่อวางแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2560 ที่ รีสอร์ตฏอรีกุลฮาบีบ อ.สายยุรี จ.ปัตตานี เพื่อพบปะกับ นักเรียน และมอบโอวาทกับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อให้น้องๆ สามารถเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อด้านภาษา


ศอ.บต.ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรมค่ายนี้ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านภาษาและทักษะอื่นๆให้กับนักเรียน ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม รวมถึงบริบทของประเทศที่จะไปศึกษาต่อด้วย

"ค่ายนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมและฝึกฝนด้านภาษา เพื่อจุดประกายฝัน พร้อมช่วยให้นักเรียนได้รู้จักวางแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตด้วย" นายธีรัตน์ กล่าว และว่า

นักเรียนที่เข้าอบรมบอกว่า มีความพึงพอใจกับกิจกรรมค่ายภาษามาก รวมถึงอยากให้มีกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น

อย่างไรก็ดี การจัดกิจกรรมครั้งต่อไปนั้น ได้เตรียมเปิดอบรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้นมากขึ้น เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายที่ถือเป็นกลุ่มที่สำคัญที่จะต้องมีการวางรากฐานและแนวทางการศึกษาต่อในอนาคตด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง