สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

'ม.อ.โพล'เผย6เดือนสามเหลี่ยมมั่นคงฯ ปชช.รับรู้/ตัองการ-สอดคล้องศักยภาพพื้นที่

photo  , 640x480 pixel , 50,528 bytes.

ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนในประเด็น ?การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาขนต่อโครงการเมืองต้นแบบ ?สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? โดยการสำรวจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าน มอ. โพล  มีข้อมูลที่น่าในสนใจเปรียบเทียบผลกับการประเมิน (เดิม) เมื่อปลายปีธันวาคม 2559 กับข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นฯ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 พบข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้


พบว่าการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ ?สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? จากการบูรณา การความร่วมมือทุกภาคส่วนตามแนวทาง ?สานพลังประชารัฐ? วันนี้ ได้รับผลการตอบรับดีขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการรับรู้ข่าวสารข้อมูลโครงการเมืองต้นแบบฯ ได้แก่ (1) สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ (2) สื่อเฉพาะกิจ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ และ (3) สื่อบุคคลเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อนบ้าน บุคคลในครอบครัว


โดยเฉพาะผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นวิธีคิด ความเข้าใจการทำงานของรัฐที่นำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่สามารถจับต้องได้ เข้าถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงตามข้อมูลการสำรวจใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประชาชนเชื่อมั่นว่า


(1) มีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน

(2) เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
(3) โครงการจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงกัน และนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และ

(4) เป็นแนวทางสำคัญที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  ได้ส่งผลต่อการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะประโยชน์และความสุขที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ดังจะเห็นได้จากผลการสำรวจในครั้งนี้ ปรากฏผลว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง