สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

"ประวิตร"สั่งเดินหน้าเมืองต้นแบบฯ ดึง"นายอำเภอ"ทำแผนลดก่อเหตุ

 • photo , 640x359 pixel , 55,810 bytes.
 • photo , 531x640 pixel , 961,947 bytes.
 • photo , 423x640 pixel , 903,370 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 60,383 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 79,588 bytes.

?ภาณุ?เผย ?บิ๊กป้อม? ฝากเพิ่มความปลอดภัย  - ดึงนายอำเภอทำแผนลดเหตุในพื้นที่ ชี้ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ ได้


นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ ของ พลเอกประวิตร วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประธาน คปต.) เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2560 พร้อมด้วย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม / หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผบ.กำลังฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่  ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใต้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พล.ต.ท.สาคร  ทองมุณี ผบช.ภาค 9 พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ ผบช.ศชต. ผบ.หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข 2 พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/กอ.รมน.ภาค 4 สน.ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ ที่ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานีนั้น เพื่อตรวจราชการและรับฟังผลการปฏิบัติ และติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ คปต.


โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ พลเอกประวิตร มีความพอใจในการทำงานของทั้ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายทหารในการรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง  และความพอใจในการติดตามคดีต่างๆของฝ่ายตำรวจ ที่เป็นคดีใหญ่ๆจนสามารถติดตามจับกุมคนร้าย และนำไปขยายผลได้สำเร็จ ขณะเดียวกันการทำสำนวนคดีนั้นก็สามารถส่งฟ้องผู้ต้องหาได้ ถือเป็นความสามารถในการทำสำนวนคดี ความสามารถในการรวบรวมหลักฐาน รวมถึงมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ และเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงความพอใจต่อ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) รองประวิตรมีความพอใจในระบบของการพัฒนาเมืองต้นแบบ ?สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้า คืบหน้าอย่างมาก


ทั้งนี้พลเอกประวิตร ยังได้มีข้อสังการณ์ใน 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก งานด้านการข่าว โดยผมยกให้เป็นประโยคทอง ที่ท่านพูดว่า ?เป้าหมายของหน่วยงานความมั่นคงของเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงของเรา โดยเฉพาะทหาร เราจะต้องทำงานในเชิงรุก รุกของหน่วยกองกำลังไม่ใช่รุกเพื่อจะไปรบ แต่เป็นการรุกในงานการข่าว ทำยังไงให้เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะเกิดเหตุเพื่อเป็นการระงับเหตุและบรรเทาเหตุได้


ซึ่งรองประวิตรยังได้มอบเป็นการบ้านให้กับทุกฝ่าย 1.ในการระดมความคิดเห็น การสร้างเครือข่ายในงานด้านการข่าวให้เกิดขึ้นให้ได้ ทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงฝ่ายกลุ่มพลังมวลชนต่างๆถือเป็นหน้าที่สำคัญในงานด้านการข่าว เช่น คนที่อยู่ในกลุ่ม ?โครงการพาคนกลับบ้าน? ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับงานของเราอย่างไร 2.หน่วยกำลังควรที่จะมีการตรวจสอบ ระมัด ระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิดเหตุ โดยไม่ประหมาด และมีวินัยในการใช้อาวุธในการปฏิบัติการณ์เดินทางต่างๆด้วย  3.ได้ฝากให้หน่วยทหารมีการดูแล เสริมงานด้านการพัฒนาด้วย เนื่องด้วยวันนี้โครงการเมืองต้นแบบ ?สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน?  มีความก้าวหน้าเป็นที่หน้าที่พอใจ จึงได้ให้หน่วยกำลังเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ตัวเมืองหลักด้วย เพื่อสร้างบรรยาการการค้า การลงทุนให้เกิดขึ้นในพื้นที่


นอกจากนี้รองประวิตร ยังได้ฝากให้ฝ่ายพลเรือน คือ นายอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการณ์ขึ้นมาในการจัดทำแผนเพื่อช่วยลดเหตุร้ายในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งตรงนี้ทาง ศอ.บต.ได้มีการขยายผลเพิ่มเติม โดยให้นายอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการณ์ เพื่อลดการก่อเหตุร้ายในพื้นที่เป็นรายอำเภอ พร้อมระบุพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิดเหตุด้วย บุคคลที่มีหมายจับ บุคคลที่จะมีส่วนช่วยในการป้องกันเหตุ มีความสำคัญมากที่จะทำหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวในหมู่บ้าน เพราะหากเรามีคนที่เป็นหูเป็นตาอยู่ในหมู่บ้าน การจะทำระเบิด การก่อเหตุในลักษณะต่างๆก็ไม่สามารถจะทำได้


สำหรับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ที่เป็นหมู่บ้าน ชุมชนเสี่ยง ถือเป็นการบูรณาการงานร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านในการเป็นหน่วยกำลังสนับสนุน กองกำลังประจำถิ่น ชรบ.ต่างๆ โดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันในการแบ่งหน้าที่ และตรวจสอบการทำหน้าที่ด้วย รวมทั้งการจัดทำแผนซักซ้อมการเผชิญเหตุด้วย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในช่วงเกิดเหตุด้วย
?เราเชื่อว่า ถ้านายอำเภอได้ดูแลพื้นที่ของตัวเองแล้ว ความสงบเรียบร้อยจะกลับคืนสู่พื้นที่ได้ในที่สุด?


ทั้งนี้ทางผม และนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. และรองอธิบดีกรมการปกครอง ได้มีการพูดคุย เพื่อเร่งรัดการทำงาน และในส่วนของนายอำเภอในฐานะผู้ปฏิบัติการณ์อำเภอด้วย


อย่างไรก็ดี นายภาณุได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้การพัฒนาเป็นไปอย่างดีแล้ว โดยขอให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันช่วยดูแลบรรยากาศในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง