สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

โคมไฟโซล่าเชลล์เพิ่มความปลอดภัย ประธานชุมชนเชื่อมั่น-อบต.ที่มายอขอเพิ่ม

by Focus Team @05-05-2560 16.32 ( IP : 134...159 ) | Tags : ข่าวเด่นประจำวัน , ศอ.บต. , ทั่วใต้
photo  , 640x425 pixel , 57,580 bytes.

โคมไฟโซล่าเชลล์เพิ่มความปลอดภัย ประธานชุมชนเชื่อมั่น-อบต.ที่มายอขอเพิ่ม ศอ.บต.แจงโคมไฟส่องสว่างโซล่าเชลล์ ถูกขโมยแบตเตอรี่มาก ต้องตั้งงบซ่อม พร้อมโอนให้ท้องถิ่นดูแล ประธานชุมชนยะลาชี้ช่วยให้ปนะชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัย และลดเหตุร้าย ด้านนายก อบต.ที่ อ.มายอขอให้ติดตั้งเพิ่ม
นายพิทยา รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) กล่าวถึง โครงการสว่างเมืองสว่างใจในพื้นที่ จชต.ที่ ศอ.บต.ได้ดำเนินการจัดทำว่า เป็นโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ที่ ศอ.บต.เราได้รับการร้องขอจาก  อบต. และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการนั้น ศอ.บต.ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อเข้าสู่กระบวนการ ศอ.บต.ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งได้ขออนุมัติจากรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้กำกับดูแล ศอ.บต.ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากนั้น ได้ขอความร่วมมือไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการณ์อำเภอ (ศปก.อ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องการดูแลรักษา กรณีที่โคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ติดๆ ดับๆ นั้น ขึ้นอยู่กับหลายสภาวะแวดล้อม ทั้งเรื่องดินฟ้า อากาศ และอีกกว่า 70% พบว่า แบตเตอรี่สูญหาย จากการขโมย ซึ่งก็ได้จับกุมผู้ที่ลักลอบขโมยแล้ว
?ส่วนใหญ่ที่ไฟติดๆ ดับๆ นั้น เราพบว่า แบตเตอรี่สูญหาย โดนขโมย ซึ่งได้จับกุมและดำเนินคดีแล้ว 2 ราย ที่เป็นบุคคลนอกพื้นที่ ตำบลลำใหม่ เมืองยะลา และ ตำบลโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา? นายพิทยา กล่าว และว่า ศอ.บต.พยายามทำความเข้าใจในโครงการของโซล่าเซลล์ทั้งหมด เมื่อดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว เรามีแผนที่จะส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แต่ละพื้นที่ดูแล ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทที่ว่าจ้างเขาก็มีความพยายามที่จะซ่อมให้เสร็จ
ทั้งนี้ ศอ.บต.จัดทำงบประมาณการซีอมแซม 8,000 บาทต่อเสา 1 ต้น ซึ่งเป็นการซื้อแบตเตอรี่ ส่วนชาร์ทเตอร์ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนปลีกนอก ต้องดำเนินการจัดซ่อม "ศอ.บต.เราไม่ได้นิ่งนอนใจ เราติดป้ายตามเสาว่า ไฟดับแจ้ง สายด่วนอุ่นใจ 1880 ศอ.บต.ไม่ว่าจะอยู่ในประกันหรือนอกประกัน บริษัทผู้รับจ้างก็ยินดีจะรักษาทรัพย์สินของทางราชการ? นายพิทยา กล่าวต่อว่า การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่สอดคล้องกับความมั่นคงและสังคมจิตวิทยาเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา รวมทั้งเป็นภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการประหยัดพลังงานและเสริมสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจากการที่ศอ.บต.ได้ได้ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่นั้น พบว่า ช่วยลดการก่อเหตุในพื้นที่ได้มาก รวมถึงหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น โรงเรียน วัด หรือประชาชนที่ได้ร้องขอให้มีการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ มายัง ศอ.บต. เราก็ได้ดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อป้องกันทรัพย์สิน และดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอนันต์ แจ่มจันทร์ ประธานชุมชนผังเมือง4 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กล่าวว่า โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประโยชน์กับชุมชนอย่างมาก เพราะการมีแสงสว่างในชุมชน จะช่วยลดการเกิดเหตุและป้องกันเหตุที่เกิดได้
ซึ่งโครงการดังกล่าวติดตั้งในชุมชมมานานเกือบ 5 ปี แล้ว และที่ผ่านมาทำให้เราเห็นประโยชน์ของการมีแสงไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ใช้ในชุมชน
"ผมได้ให้ ศอ.บต.ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ตามพื้นที่เสี่ยงของชุมชน บริเวณทางเข้า - ออกที่เป็นจุดล่อแหลมและเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ ทำให้เราพบว่า การก่อเหตุอาชญากรรมลดลง แทบไม่มีปรากฎ ชาวบ้านกล้าที่จะออกนอกบ้านในตอนกลางคืน" นายอนันต์ กล่าว และว่า เหตุไฟฟ้าดับที่ผ่านมา ก็พบว่า ชุมชนผังเมือง4 เมืองยะลา ยังมีแสงสว่างจากเสาไฟโซล่าเซลล์ช่วย "ถ้ามีแสงสว่างการก่อเหตุก็น้อยลง ชุมชนก็ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งผมได้บูรณาการความปลอดภัยในชุมชน โดยจัดสายตรวจปฏิบัติการทุกคืน เพื่อสร้างความปลอดภัย ควบคู่กับการมีแสงสว่างจากโซล่าเซลล์" นายอยันต์ ยังกล่าวว่า แสงสว่างจากโซล่าเซลล์มีประโยชน์กับชุมชนและช่วยลดการก่อเหตุได้มาก  เพราะด้วยเหตุการณ์ในพื้นที่ หากมีไฟฟ้าดับ ความปลอดภัยในพื้นที่ก็จะลดลง ชาวบ้านจะไม่ปลอดภัย ซึ่งหากยังมีแสงสว่างจากโซล่าเซลล์อย่างน้อยก็ช่วยชุมชนไม่ตกเป็นเป้าของการก่อเหตุ
ด้าน นายรุสดี ตาฮา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี กล่าวว่า การมีเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนนั้น ช่วยให้พื้นที่ชุมชมมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะในพื้นที่เสี่ยงในการก่อเหตุนั้น การมีพื้นที่แสงสว่างในตอนกลางคืนถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อเผชิญเหตุและการป้องกันเหตุในพื้นที่
"ตอนนี้ตำบลของผมได้ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ 86 ต้น ระยะทาง 30 กิโลเมตร" นายรุสดี กล่าว และว่า ใน 2 ตำบลที่ตนรับผิดชอบ คือ ตำบลสากอบน และตำบลสากอใต้ ซึ่งเหตุในพื้นที่ลดลงอย่างมาก การติดตามจับกุมคนร้ายทำได้ง่ายและติดตามจับกุมได้เร็วมากขึ้น
เมื่อมีการก่อเหตุอย่างน้อยการมีแสงสว่างจากไฟฟ้าก็ช่วยให้จดจำใบหน้าคนร้ายง่ายขึ้น ประชาชนก็มีความปลอดภัยมากขึ้น กลางคืนก็กล้าออกจากบ้าน ตรงนี้แสงสว่างจากโซล่าเซลล์ เป็นประโยชน์กับหมู่บ้าน จึงขอให้ ศอ.บต.เพิ่มให้อีก 300 ต้น ติดตั้งให้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน นายรุสดี ยังกล่าวว่า การมีเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในหมู่บ้าน นอกจากจะช่วยป้องกันเหตุ และชาวบ้านมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ อบต.ลดค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าในหมู่บ้านได้มากขึ้น จากที่ อบต.ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า ปีละประมาณ 2-3 แสนบาท เมื่อมีโซล่าเซลล์เข้ามาทดแทนตรงส่วนนี้ ก็ช่วยให้ อบต.ประหยัดงบประมาณมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาอื่นๆ ได้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง