สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมจัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14

photo  , 2218x738 pixel , 166,619 bytes.

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand Mathematical Olympiad, TMO 2017) ระหว่างวันที่ 10-14พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ เพื่อต้อนรับนักเรียน คณาจารย์จากศูนย์สอวน.ต่างๆทั่วประเทศ

? ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเวทีในการค้นหาเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าอบรมและคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป และเป็นโอกาสที่ดีในการช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ มองเห็นคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างบุคลากรสายคณิตศาสตร์ซึ่งขาดแคลนมากในปัจจุบัน


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเจ้าภาพได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านคืบหน้าสมบูรณ์แล้ว ทั้งในส่วนของที่พัก สถานที่จัดสอบ สถานที่จัดพิธีเปิด พิธีปิด การเตรียมความพร้อมของพี่เลี้ยง การเดินทาง การรักษาความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการแข่งขัน เช่น การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและชาวนครศรีธรรมราชร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ และร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเรียนผู้แทนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มวล. ให้คว้าเหรียญรางวัลเพื่อเป็นของขวัญแด่ชาว มวล. อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชทุกคน


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง