สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ศอ.บต.รับรอมฎอน หวังเห็น 3 จว.เป็นดินแดนสันติภาพ

 • photo , 1300x730 pixel , 175,224 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 28,334 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 29,604 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 42,148 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 28,235 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 33,004 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 45,462 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 52,572 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 28,246 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 48,261 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 45,487 bytes.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต.และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิด ?กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438? พร้อม ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี บรรยายธรรม ?การปฏิบัติตนของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน? โดยมี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์, ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ว่าที่ร้อยเอกปิยะเกียรติ ลิ้มประยูรวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.และว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ ไชยมณี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่สำนักกอง เข้าร่วมที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.


ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ขอให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการปฏิบัติตนที่ดีละเว้นความชั่ว


"รอมฎอนจะเป็นวันที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นดินแดนแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง"


ทั้งนี้ตอนหวังว่า การละหมาด การทำอิบาดะห์ จะนำไปสู่ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมด้วย


นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า ?เดือนรอมฎอน? เป็นเดือนที่ 9 ใน 12 เดือน ตามปฏิทินฮิจเราะห์ศักราช เป็นการถือบวชของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก เช่นกันในเดือนที่ใกล้จะถึงนี้ คือ เดือนกรกฎาคม ชาวพุทธก็ต้องเตรียมตัวกับเทศกาลเข้าพรรษา ต้องงดเว้นอบายมุขต่างๆ ทำให้จิตใจสงบ ทำบุญรักษาศีล ลด ละ เลิก ในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง สำหรับเดือนรอมฎอนที่จะถึงนี้ พี่น้องมุสลิมทั่วโลกต่างรอคอยที่จะถือศีลบวชถือศีลอด โดยสำนักจุฬาราชมนตรีได้กำหนดให้พี่น้องดูดวงจันทร์(ฮีลาล) กันในวันพรุ่งนี้ (26 พฤษภาคม) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดต่างก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆเรื่อง


การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่มีการปฏิบัติและต้องตระหนักตามคำสอนของอัลลอฮ ที่ว่า ?เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมา ในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์ เป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น เกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงความเท็จ ดังนั้น ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จงถือศีลอดในเดือนนั้นเถิด?


นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.กล่าวว่า สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบภารกิจที่สำคัญในการจัดกิจกรรมต้อนรับการมาถึงของเดือนรอมฎอนที่พี่น้องประชาชนมุสลิมทั่วโลกต่างรอคอย และโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้รอคอยกับการเห็นดวงจันทร์ในวันพรุ่งนี้ที่ใกล้ถึง กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมในการสร้างเสริมความสัมพนธ์ภายในหน่วยงาน ศอ.บต.ระหว่างผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคลากรทุกประเภทของ ศอ.บต.และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้


โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมฯที่สำคัญ ดังนี้ 1.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ที่ ศอ.บต. 2.เพื่อแสดงออกในการทำกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ 1438 และเสริมสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของประชาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับบุคลากรในหน่วยงาน


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง