สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ม.สงขลานครินทร์ เอ็มโอยู ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 • photo , 640x359 pixel , 37,890 bytes.
 • photo , 640x479 pixel , 33,126 bytes.
 • photo , 640x479 pixel , 39,052 bytes.
 • photo , 640x479 pixel , 26,144 bytes.

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนและรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยทางด้านเทคนิคการแพทย์ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ อาจารย์พิชิต เรืองแสงพัฒนา รักษาการคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เพ็งแจ่ม รักษาการรองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกันเป็นสักขีพยานที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วม


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ม.วลัยลักษณ์และ ม.สงขลานครินทร์ ต่างเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางด้านสาขาเทคนิคการแพทย์ และ ม.วลัยลักษณ์ ยังมีการเปิดการสอนในหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ที่สำคัญทั้งสองสถาบันมีภารกิจทั้งด้านการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และจะมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีพันธกิจทางด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศึกษาและนำไปพัฒนาประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วย


ทั้งนี้ข้อตกลงที่ทั้งสองสถาบันจะทำร่วมกันประกอบด้วย การพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ภายใต้กรอบ มคอ.1 เทคนิคการแพทย์ การใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือต่างๆ การพัฒนาการบริการวิชาการ และการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม โดยการพัฒนาโครงการวิจัยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติร่วมกัน ภายใต้กรอบระยะเวลา 3 ปี


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง