สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ให้ "ศอ.บต."บูรณาการจัดการระบบน้ำ จชต. "อุดมเดช"เร่งแก้ทั้งน้ำแล้ง-อุทกภัย

 • photo , 640x359 pixel , 44,205 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 147,405 bytes.
 • photo , 1039x693 pixel , 67,024 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 108,329 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 84,624 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 117,654 bytes.
 • photo , 1134x757 pixel , 78,583 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 135,021 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 177,823 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 144,408 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 169,554 bytes.

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พร้อมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่ ในการติดตามสถานการณ์แก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.จะเป็นหน่วยกลางในการรวบรวมปัญหาทุกลุ่มน้ำในสามจังหวัดจังหวัดชายแดนภารใต้ เพื่อแก้ปัญหาลุ่มน้ำ ในปีนี้ให้ปัญหาอุทกภัยลดลง และในปี 2561 ปัญหาอุทกภัยจะเบาบาง


นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า เราจะดำเนินการให้เห็นภาพอย่างไรว่า จากที่เคยท่วมกี่หมู่บ้าน จะบดลงเหลือกี่หมู่บ้าน โดยการกำหนดเป้าหมายว่า ท่วมลดลงเหลือกี่วัน ท่วมสูงไม่เกินเท่าไหร่ กินพื้นที่แค่ไหน เห็นเป็นรูปธรรม


"ผมดีใจที่เรามีศอ.บต.เป็นศูนย์ช่วยเหลือและแก้ปัญหาอุทกภัย ในการบูรณาการเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งเราต้องช่วยกันแก้ปัญหา"


พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ กล่าวว่า เขื่อนบางลางมึปัญหาน้ำแล้งมากลายปี จึงคุยกันว่าระยะสั้นทำฝายประชารัฐ 890 ฝาย ขณะนี้ทำไปแล้วกว่าสองร้อยฝาย รวมถึงการปลูกป่า 890 ไร่


ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เช่น ที่เบตง ลำพระยา และกรงปีนัง น่าจะเสนอแผนไปในคราวเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ ทั้งน้ำแล้ง และน้ำท่วม


พลเอก อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเร่งช่วยแก้ปัญหาให้เกิดผลในปี 2560 นี้ ซึ่งอาจจะไปเกิดในปี 2561  ซึ่งการระบายน้ำจะช่วยลดปัญหาได้เร็ว จึงต้องดูเส้นทางขวางทางน้ำต่างๆ หรือคลองสายใน


ระยะปานกลางและระยะยาว ก็เป็นไปตามแผนที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำหรือระบบต่างๆ ที่ต้องวช้เวลา โดยทางศอ.บต.จะเป็นแม่งาน นำไปสู่ภาพใหญ่ต่อไป ผ่านสำนักงานคปต.ส่วนหน้า โดยทางผู้แทนพิเศษจะเร่งติดตามงานต่อไป


อย่างไรก็ตาม อะไรที่ท่านแก้ไข ดำเนินการได้ก็ให้ดำเนินการไปได้เลย


นอกจากนั้น เรื่องภัยแล้งก็ต้องเร่งแก้ปัญหา ช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร เราต้องดูครบวงจร ไม่ใช่เฉพาะปัญหาน้ำท่วม


โดยการประชุมครั้งนี้ ทุกภาคส่วนยังช่วยกันเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นในห้วงฤดูฝนปีนี้ และเตรียมการแก้ปัญหาน้ำแล้งในห้วงฤดูแล้ง เพื่อให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังได้เร่งรัดการติดตามงาน การออกแบบและจัดทำผังระบายน้ำ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองในภาคใต้ พร้อมรับฟังความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของกรมชลประทาน และการแก้ไขปัญหาฝายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีสภาพชำรุดด้วย


หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับทราบการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และผลักดันการใช้ผลงานวิจัยสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ.ฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน โดยเยี่ยมชมการจัดการอาชีพการเกษตรด้วยตนเองของประชาชนในพื้นที่


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง