สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

สู่ความเป็นนานาชาติ!!ม.วลัยลักษณ์ตั้งสถาบันภาษา มุ่งสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา

  • photo  , 640x359 pixel , 32,983 bytes.
  • photo  , 640x360 pixel , 37,939 bytes.
  • photo  , 640x360 pixel , 26,077 bytes.

ม.วลัยลักษณ์จัดตั้งสถาบันภาษามุ่งสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย พร้อมดึงอาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทยร่วมสอนอย่างใกล้ชิด


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สถาบันภาษา ม.วลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เพื่อมุ่งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมปรับปรุงระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลองผิดลองถูก ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะในสถานการณ์จริง ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกันเป็นทีมและฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นระบบการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ที่รู้จักกันในระดับนานาชาติว่า 21st century teaching and learning (การเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21)


ด้าน ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลสถาบันภาษา ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันภาษามีทีมอาจารย์ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย และบุคลากรรวมกันกว่า 20 อัตรา โดยอาจารย์มีคุณวุฒิทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และในปี 2561 จะเปิดรับอาจารย์และอาสาสมัครผู้ช่วยสอนเพิ่มอีกกว่า 30 อัตรา ภายใต้ระบบการเรียนการสอนโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง อาจารย์จะมีบทบาทเป็น facilitator คอยให้การช่วยเหลือ คอยให้คำปรึกษาและชี้แนวทางเมื่อนักศึกษาต้องการ นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้ว สถาบันภาษายังให้ความสำคัญกับการสอบและการประเมินผล โดยมุ่งเน้นให้มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Formative assessment) ในหลายรูปแบบ ที่นอกเหนือจากการทำข้อสอบตัวเลือก นักศึกษาจะได้รับการประเมินทักษะอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผ่านการเขียน การนำเสนอผลงาน การสนทนาตอบโต้และการสัมภาษณ์ สร้างทักษะภาษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง


สถาบันภาษาจะสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆ ประกอบด้วย WULI learning space พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศห้องนั่งเล่น พร้อมหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับทุกระดับ ห้องคาราโอเกะภาษาอังกฤษใน Karaoke room ห้องชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษใน Cinema zone และ WULI we share พื้นที่แบ่งปันความคิด ความประทับใจ ความหวัง เพื่อให้ทางทีมงานสถาบันภาษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป


นอกจากนี้ สถาบันภาษา ม.วลัยลักษณ์ ยังมีการเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องการใช้ภาษาและการใช้ชีวิตในต่างแดนให้แก่นักศึกษาที่มีความฝันที่จะไปเรียนต่อ หรือฝึกงานในต่างประเทศตั้งแต่เรียนชั้นปีที่ 1 อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย โดยทางสถาบันภาษาพร้อมที่จะจับมือกับโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนอีกด้วย


?การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ในห้องเรียน แต่ภาษาอังกฤษคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน สถาบันภาษาจะสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่เพื่อความรู้ แต่เพื่อแรงบันดาลใจ เพื่อเน้นหลักคิดสำคัญที่ว่า การเรียนภาษาต้องสนุก ? ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง