สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ศอ.บต.ร่วม90โรงเรียน เร่งพัฒนาการศึกษาจชต.

 • photo , 640x359 pixel , 42,082 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 42,397 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 31,605 bytes.
 • photo , 640x410 pixel , 39,863 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 36,500 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 31,383 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 34,824 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 32,463 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 37,392 bytes.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.และนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. จัดประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา 90 โรง กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. อ.เมืองยะลา จ.ยะลา


นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เรื่องการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมานั้นจะค่อนข้างมีปัญหา เมื่อลูกหลานเราไปสอบแข่งกับคนต่างพื้นที่ เรามักจะได้ในลำดับท้ายๆ ซึ่งผลการสอบโอเน็ตทุกปีสามจังหวัดเราจะถูกจัดอันดับอยู่ท้ายของประเทศเสมอ คือ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส


ซึ่งหลายคนตำหนิ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักเขตการศึกษา ผมบอกว่า อย่าตำหนิครู อาจารย์ บุคลากรการศึกษา เพราะเขาทำหน้าที่เต็มทีแล้ว  แต่ด้วยพื้นฐานเราต้องส่งเสริมเด็กให้มากกว่านี้ 


โดยผมบอกกับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า ลูกหลานเราที่นี้ที่เป็นมุสลิม เขาเหนื่อยมาก หนักมาก เพราะวันจันทร์-ศุกร์ เด็กที่นี้จะเรียนหนังสือโรงเรียนรัฐ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  วันเสาร์-อาทิตย์ เรียนโรงเรียนตาดีกา ช่วงกลางคืนจะเรียนท่องจำอ่านคัมภีร์อัล-กรุอาน

"ถือว่า เวลา 24 ชั่วโมง ลูกหลานเราเรียนหนักมาก  แต่สิ่งที่เราต้องชื่นชมคือเด็กเยาวชนบ้านเรามีใจสู้"


ทั้งนี้ที่ผ่านมานั้น เราก็ได้มีเด็กมุสลิมที่เป็นลูกหลานของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เติบโตเป็นผู้นำต่างๆ เช่น นายอำเภอ ปลัด ผู้ว่าราชการจังหวัด นายตำรวจและประธานรัฐสภาด้วย นอกจากแล้วนั้น ในปี พ.ศ. 2506 ในหลวงรัชกาลที่9 ได้ทรงให้ ?ต่วน สุวรรณศาสน์? จุฬาราชมนตรีในขณะนั้นที่จบปริญญาตรีจากประเทศอียิปต์ให้แปลพระคัมภีร์อัล-กรุอาน 6,600 โองการ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี 8 เดือนแปล ซึ่งเมื่อแปลพระคัมภีร์อัล-กรุอานเสร็จสิ้น ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงมอบทุนทรัพย์ให้จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยมอบให้กับทุกมัสยิดด้วย


นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า วันนี้เรื่องการศึกษาได้เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทั้งหมด ซึ่งการที่เราจะพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม หรือพัฒนาในด้านต่างๆได้นั้น คนในชาติก็ต้องได้รับการพัฒนาในด้านศึกษาก่อน ซึ่งก็สอดคล้องกับเลขาธิการ ศอ.บต.ที่ได้หยิบยกเรื่องการสอบโอเน็ต-เอเน็ต ของนักเรียนบ้านเราที่ได้ในลำดับท้ายของประเทศ 


ซึ่งเป้าหมายของวันนี้ คือ 1.เราจะทำอย่างไร เพื่อยกระดับการศึกษาขึ้นมา และ 2.ลูกหลานของเราเรียนหนัก ตั้งแต่เช้าจนดึกของทุกวัน จึงทำให้เด็กขาดการขวนขวายไม่ทันเตรียมพร้อมสอบแข็งขัน โดยการปรับปรุงพัฒนาด้านการศึกษานั้น จึงจำเป็นที่สถานศึกษาต้องการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย


? เราจะทำอย่างไรให้โรงเรียนขยายโอกาส ไม่ใช่แค่เรื่องของการบ่มเพาะความรู้ แต่เป็นโรงเรียนของการพัฒนา คือ พัฒนาทั้งผู้เรียน พัฒนาผู้สอน พัฒนาหลักการสอน และพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมได้จริง? นายไกรศร กล่าว


นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2560 นั้น เราได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 90 กว่าโรง โดยเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมกันประชุม เพื่อขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพระดับการศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2560 ร่วมกัน


นายรอแม เจ๊ะโส๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอบวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา กล่าวว่า การเข้าประชุมวันนี้ ในส่วนของสถานศึกษา 90 กว่าโรงนั้น ได้มองเห็นภาพในการแก้ปัญหาร่วมกันของ ศอ.บต.และ กอ.รมน.ที่มีความสอดคล้องร่วมกัน ที่ต้องการให้เยาวชน บุคลากรในโรงเรียนเกิดความเข้าใจและร่วมแก้ปัญหา ทั้งในด้านของ มิติสังคม และพหุวัฒนธรรมในสังคมด้วย


ทั้งนี้ ถือเป็นโจทย์ที่โรงเรียน 90 แห่ง ต้องพยายามช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ได้ก่อน ที่สำคัญวันนี้ในที่ประชุม โรงเรียน 90 แห่ง ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงในมิติการพัฒนา 4 ด้าน ทั้งการพัฒนาเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักการสอน และพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม  มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง


?งานของเยาวชนเราต้องทำกันอย่างต่อเนื่อง เราไม่อยากให้การทำงานจบแค่ในห้วงวาระ หรือจบแค่ในปีงบประมาณใดงบประมาณหนึ่งเท่านั้น เราจึงต้องทำกันต่อไป? นายรอแม กล่าว


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง