สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

เชื่อมระบบคมนาคมพัฒนาจชต.
ผู้แทนพิเศษฯชงศอ.บต.ทำแผนร่วมทุกฝ่าย

 • photo , 640x359 pixel , 43,326 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 106,794 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 117,881 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 162,168 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 181,004 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 149,298 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 149,211 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 144,294 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 168,719 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 126,692 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 47,981 bytes.

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่จังหวัดยะลา มุ่งขับเคลื่อนโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งนมัสการเจ้าคณะจังหวัดยะลา เยี่ยมคำนับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และเยี่ยมชมโครงการจิตอาสาประชารัฐ ญาลันนันบารู ที่กรงปีนัง จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะผู้แทนพิเศษ อาทิ พลเอก จำลอง คุณสงค์, พลเอก มณี จันทร์ทิพย์. พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์, พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ และนายจำนัล เหมือนดำ ลงพื้นที่ประชุมกับส่วนราชการใน ?กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน? 5 จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล ที่ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา


พลเอก อุดมเดช กล่าวว่า การลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดยะลาครั้งนี้ เพื่อรับทราบแผนการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง ให้ครอบคลุมและประสานสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามกรอบโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละจังหวัด รวมทั้งขยายความเชื่อมโยงสู่อาเซียน พร้อมดำเนินการตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 10 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เมื่อ 29 เมษายน 2560 ให้เร่งก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก เพื่อเชื่อมโยงเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปยังภาคตะวันออกของมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้


นอกจากนี้ ยังคัดเลือกโครงการสำคัญที่จะดำเนินการต่อในปี 2560 ? 2564 ของไทย จำนวน 15 โครงการ วงเงิน 3,394 ล้านบาท โดยมีโครงการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส แห่งที่ 2 และ การสร้างสนามบินเบตง จ.ยะลา รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความต้องการสร้างเส้นทางคมนาคมที่รวดเร็วและปลอดภัย ทั้งในส่วนของจังหวัด ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ซึ่งทราบว่ายังไม่ได้บรรจุในแผนของกระทรวงคมนาคม


ดังนั้น จึงจัดประชุมเพื่อรับทราบ และปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง ทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ ทางเรือ ให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แล้วรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมประสานงานกับกระทรวงคมนาคมต่อไป


หลังการประชุม พลเอก อุดมเดช และคณะได้เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดยะลา ณ วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา และเดินทางไปเยี่ยมคำนับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา


พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการจิตอาสาประชารัฐ ญาลันนันบารู ที่โรงเรียนบ้านโฉลง ต.ปุโรง อ.กรงปีนัง จ.ยะลา ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง ด้วยการอาสามาเป็น ?จิตอาสาญาลันนันบารู? และใช้หลักความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ผนวกกับกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ช่วยแก้ปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชนโดยสันติวิธี จนได้รับการเรียกร้องให้ขยายโครงการครอบคลุมพื้นที่ จชต.


พลเอก อุดมเดช กล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เพื่อมารับทราบแผนปฏิบัติเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนน เรือ รวมถึงการขนส่งทางอากาศ ซึ่งการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสิ้น


ทั้งนี้ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีการเตรียมความพร้อมในแต่ละส่วนแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ได้ชี้แจงให้เป็นวาระเร่งด่วนในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะทำสรุป เพื่อจะดูว่าอะไรที่เราจะขับเคลื่อนต่อ พร้อมเชื่อมโยงกับการค้าขายในต่างประเทศเพื่อก่อสร้างสะพาน แห่งที่2 ใน 2 จุด ที่ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และการสร้างสนามบินที่ อ.เบตง จ.ยะลา ที่ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้วในระดับหนึ่ง นอกจากนี้เราก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศด้วย


"การพัฒนาทางเศรษฐกิจต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วย ซึ่งผู้แทนพิเศษจะนำไปลำดับความสำคัญ และทำให้เกิดขึ้นให้ได้"


อย่างไรก็ดี พลเอก อุดมเดช ยังสร้างความมั่นใจถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมทั้งย้ำว่า นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีทุกฝ่ายได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น


ด้าน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.จะเชื่อมข้อมูลพร้อมประสานงานกับทั้งสามจังหวัด และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงานตามมติที่ประชุมเพื่อเร่งดำเนินการ ซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมทั้งระบบจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง