สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ศอ.บต.ช่วย17นักศึกษา ได้เงินกู้/เรียนปรับวุฒิ

  • photo  , 640x359 pixel , 43,149 bytes.
  • photo  , 1152x768 pixel , 152,390 bytes.
  • photo  , 640x426 pixel , 46,239 bytes.

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. กล่าวว่า ตามที่ ศอ.บต. ได้ดำเนินการติดตาม ดูแล ให้การช่วยเหลือ และจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ นศ. ไทยที่ได้รับทุนการศึกษาของ Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาเภสัชศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์  ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องได้รับการเทียบวุฒิ และรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสภาวิชาชีพของแต่ละสภา และเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของไทยในรายวิชาที่ทางสภาวิชาชีพได้กำหนดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี พร้อมฝึกปฏิบัติงานต่อไปภายหลังสำเร็จการศึกษา


โดย ศอ.บต. ได้ประสานให้การช่วยเหลือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากอินโดนีเซียแล้ว เพื่อให้สามารถเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของไทยได้ จำนวน 17 คน

ซึ่ง กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต.ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจาก นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของไทย แจ้งว่า นักศึกษาประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในแต่ละเทอมมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ค่อยดี ทำให้ไม่สามารถจุนเจือสนับสนุนตรงนี้ได้


นอกจากนี้นักศึกษาได้แจ้งเพิ่มเติมว่า หากสามารถขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ ซึ่งนักศึกษาได้แสดงความจำนงขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านมหาวิทยาลัยแล้ว
ซึ่งมหาวิทยาลัยแจ้งว่า คุณสมบัติของผู้ขอกู้ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่กำหนดว่า นักศึกษาต้องไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน จึงทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอกู้ยืมจาก กยศ. ได้


ทั้งนี้ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ยังได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังให้พิจารณาผ่อนปรนคุณสมบัติหรือเงื่อนไขบางรายการให้กับนักศึกษาให้ได้รับสิทธิ และสามารถขอกู้ยืมเงินได้ 


"ขณะนี้กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ได้รับการประสานทางวาจาว่า มติที่ประชุม กยศ. เห็นชอบตามที่เสนอและอนุมัติผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมได้ โดยมติได้อนุมัติเฉพาะนักศึกษาทั้ง 17 ราย หากมีนักศึกษาที่จบใหม่จะขอกู้ จะต้องมีหนังสือแจ้งเพื่อพิจารณาเป็นครั้งคราวต่อไป"


อย่างไรก็ดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้นำมติผลการประชุมส่งกลับไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อมีหนังสือตอบกลับมายังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.แล้ว


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง