สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ยะลา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

by Focus Team @28-06-2560 15.19 ( IP : 171...178 ) | Tags : ข่าวเด่นประจำวัน , ยะลา , พ่อ , ทำดี
 • photo , 1300x730 pixel , 149,175 bytes.
 • photo , 703x396 pixel , 37,144 bytes.
 • photo , 712x401 pixel , 38,357 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 170,287 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 132,042 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 51,711 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 121,947 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 179,862 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 51,711 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 53,131 bytes.

วันที่  28 มิ.ย.60  ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา  นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ?ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด? พร้อมมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดยะลา มีหน่วยงานและตัวแทนจากองค์กรต่างๆ กว่า 60 องค์กรเข้าร่วม และมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนเอกชนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โรงเรียนมัธยมสามัญศึกษา ในจังหวัดยะลา  เข้าร่วม กว่า 1,500 คน        ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ ซึ่งสำหรับประเทศไทยยืนหยัดเจตนารมณ์อย่างแนวแน่ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 นี้ กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" เพื่อดำเนินกิจกรรมให้สร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดยะลาโดยใช้หลักธรรมศาสนามาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจปรับเปลี่ยนทัศนคติ


      นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า  ยาเสพติดเป็นต้นเหตุของเรื่องที่เลวร้ายต่างๆ ทั้งอุบัติเหตุ คดีอาชญากรรม ปัญหาลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม เพราะฉะนั้นทุกๆภาคส่วนต้องช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาที่ต้องดูแลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ สำหรับสภาพแวดล้อมในสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องช่วยกันสอดส่องดูแล สถานที่เริงรมย์ต่างๆ สถานที่รวมกลุ่มกันที่เอื้อต่อการเกิดอบายมุข เป็นต้น  และต้องทำให้เยาวชนเหล่านั้นรับรู้โทษของมันให้มากที่สุด การที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นรวมตัวกันการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเชิดชูหน่วยงานที่ให้ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่   


    สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการป้องกัน  ด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ด้านการปราบปราม  ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ  ด้านการสนับสนุนและช่วยเหลือในการป้องกันแก้ไขยาเสพติด  นอกจากนี้มี  การจัดนิทรรศการถึงพิษภัยของยาเสพติด  การเผาหลอกยาเสพติด และการแสดงของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาผดุงประชายะลา ?ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน? บนเวที อีกด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง