สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจชต. ศอ.บต.ดึงนักเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

 • photo , 640x359 pixel , 34,647 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 33,306 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 31,933 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 27,779 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 36,538 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 24,224 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 38,190 bytes.

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศรีนครี โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี  นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพึ่งตนเอง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมนายสุชาติ ชายมัน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกีฬา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. กล่าวว่า สืบเนื่องจาก นายศุภณัฐ ศิรันทวิเรติ เลขาธิการ ศอ.บต. มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการรองรับแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ?มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ของรัฐบาล


สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. จึงจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อพัฒนาบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน สร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทั้ง 3 จังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 42 คน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อยคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวพึ่งตนเอง ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560 และการทัศนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพึ่งตนเอง ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2560 ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติและได้เกิดปัญหาความไม่สงบมาเป็นระยะเวลานาน ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่พยายามดำเนินแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบดังกล่าวจนสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ


โดยใช้มิติที่หลากหลายเป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านการกีฬา การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลทรัพยากรของชุมชน ส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง