สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ศอ.บต.ตั้งศูนย์ตราสัญลักษณ์ฮาลาล พร้อมหนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่พัฒนาจชต.

 • photo , 640x359 pixel , 42,159 bytes.
 • photo , 1568x1044 pixel , 179,603 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 44,304 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 43,317 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 32,086 bytes.
 • photo , 640x853 pixel , 75,454 bytes.

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล ศอ.บต.กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลของ ศอ.บต.ในครึ่งปีที่ผ่านมาว่า ได้ขับเคลื่อนไปในหลายมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และเป็นมิติที่ทำในเชิงบูรณาการกัน โดยการเกิดขึ้นของสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล ศอ.บต.ได้เกิดขึ้นมา เพื่อไปแย่งซันชาวบ้าน หรืองานประจำที่ทุกหน่วยเขาทำอยู่แล้ว  แต่เราเข้าไปช่วยสนับสนุนให้งานเดินง่ายขึ้น


เช่น งานเด่นๆ อย่างแรก คือ การจัดตั้งศูนย์ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายฮาลาลที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย ศอ.บต.เราได้เข้าไปดำเนินการ สนับสนุน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นคนดำเนินการ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการ และคาดว่า ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถเปิดดำเนินการได้


?ศูนย์ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายฮาลาลที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตอนนี้มีสถานทีเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการตกแต่งอยู่ คาดว่า สามารถดำเนินการได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้? กล่าวต่อว่า หากการจัดตั้งศูนย์ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายฮาลาลที่ อ.จะนะ เกิดขึ้นได้สำเร็จ ถือเป็นมิติหนึ่งที่สามรถบริการประชาชนได้ เพราะวันนี้เรื่องการขอตราสัญลักษณ์นั้น ผู้ประกอบการหลายรายได้ให้ความเห็นว่า การดำเนินการเป็นไปได้ช้า การนำเดินการเดินเอกสารขาดความคล่องตัว ซึ่งถ้าหาก ศอ.บต.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายฮาลาลได้สำเร็จ ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับนักธุรกิจฮาลาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล และจังหวัดใกล้เคียงด้วย


ประเด็นที่สอง สิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลที่ อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี ซึ่งวันนี้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก หลังจากที่เราได้บูรณาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และการออกแบบต่างๆ


?นิคมฮาลาลปะนาแระ วันนี้เป้าหมายในการขับเคลื่อนพื้นที่ตรงนี้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเราใช้เรื่องราวของวิสาหกิจชุมชน ในเรื่องศักยภาพของพื้นที่เป็นลำดับแรก และเราจะไม่มองภาพใหญ่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา เราจะใช้ชุมชนเข้ามาขับเคลื่อน วันนี้มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกับ ศอ.บต.?


นายธีรวิทย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้นิคมฮาลาลปะนาแระ มีการดำเนินกิจกรรม โรงเชือดไก่ โรงแปรรูปไก่ โรงงานข้าวเกรียบ โรงแปรรูปหญ้าเนเปียร์ และที่กำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้ คือ โรงงานปลากะตัก และล่าสุดคือ การหารือเพื่อจัดตั้งศูนย์ดีแพ็คกิ้ง ซึ่งมีนักธุรกิจจากจังหวัดนราธิวาส ที่มองเห็นศักยภาพของพื้นที่บ้านเรา จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานตรงนี้ด้วย  โดยตนมองว่า หากเราสามารถทำแบบนี้ได้เรื่อยๆ กิจกรรมก็จะมีความต่อเนื่อง


ทั้งนี้ความก้าวหน้าของ ?นิคมฮาลาล ปะนาแระ? 1.การเปิดขายพื้นที่นิคมฮาลาลปะนาแระ วันนี้ทาง ศอ.บต.และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.ได้มีการหารือร่วมกันในการเปิดเฟตเร่งด่วน ซึ่งอาจจะเป็นเฟตเล็กๆ โดยเราใช้วิธีคิด คือ ไม่เล่นใหญ่ แต่เราเริ่มจากจุดเล็กไปจุดใหญ่ เพื่อให้มองเห็น โดยวางแผนเปิดพื้นที่ 8 ไร่ก่อน หากเต็มแล้ว เราก็จะเปิดอีกเฟตหนึ่ง แบบค่อยเป็นค่อยไป ตอนนี้เรากำลังหารือแนวทาง โดยใช้งบประมาณไม่เยอะ และใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วเป็นหลัก 2.การเชื่อมโยงของตลาด ซึ่งวันนี้เรามีศูนย์กระจายสินค้าฮาลาล ที่ทำการไปรษณีย์ 72 ทั่วประเทศ แต่วันนี้สิ่งที่เรากำลังทำและขยายผลเพิ่มขึ้น และจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลเพิ่มขึ้นอีก 75 แห่ง ทั่วทั้งประเทศ


?โดยในอนาคตอันใกล้ไม่เกิน 2 เดือน เราจะมีศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึง 174 แห่งทั่วประเทศ และไปที่ไหนก็จะเจอสินค้าฮาลาล ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และที่สำคัญมีฮาลาล?


นายธีรวิทย์ ยังกล่าวต่ออีกว่า นอกจากที่ ศอ.บต.เรามีตลาดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้ทดลองขายสินค้าฮาลาลแล้วนั้น ศอ.บต.ยังได้ต่อยอดจากกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลเหล่านี้ โดยบูรณาการกับกระทรวงสรรพสามิต ในเรื่องการส่งออก นอกเหนือจากความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการร่วมออกงานTHAIFEX ซึ่งขณะนี้เรากำลังยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลัก


?เราต้องให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ แต่สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถยืนด้วยขาของตัวเองแล้วนั้น ศอ.บต.ก็จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำในงานด้านฮาลาล ซึ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ ศอ.บต.กำลังยกระดับ?


และเรื่องที่สำคัญที่อีกเรื่องหนึ่งคือ ?นักธุรกิจรุ่นใหม่? ที่เราจะเชื่อมโยงกับงานด้านฮาลาล ซึ่งตนยอมรับว่า ?นักธุรกิจรุ่นใหม่? ถือเป็นคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วย ศอ.บต.ขับเคลื่อนในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้เรามีนักธุรกิจรุ่นใหม่แล้ว 2 รุ่น โดยวันที่ 30 กรกฎาคมนี้จะมีการอบรมรุ่นที่ 3 และเราจะเปิดตัวที่สงขลา ทั้งนี้เมื่อถามว่า ความสำเร็จอยู่ตรงไหน ตนมองว่า ความสำเร็จเกิดในหลายๆกิจกรรมที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ร่วมกันทำ และสิ่งที่งอกงามคือ 1.เราได้มองเห็นเขาได้รวมตัวจัดตั้งบริษัทขึ้นมา เช่น บริษัทดีพเซ้าท์ ที่จะมารองรับ ?ธุรกิจสตาร์ทอัพ? ของรัฐบาล ขณะนี้มีการจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว 2.การร่วมตัวระหว่างนักธุรกิจไทยพุทธและมุสลิม โดยการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยฮาลาล บริเวณถนนเส้นหน้า ม.อ.ปัตตานี (ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี? ถือเป็นากรร่วมตัวระหว่างนักธุรกิจมุสลิม กับ นักธุรกิจไทยพุทธ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่2 นับเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจฮาลาลและเฟรนไชส์ที่ ศอ.บต.พาเข้ามาด้วย


?การรวมตัวของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่ ระหว่างนักธุรกิจมุสลิม กับ นักธุรกิจไทยพุทธของทั้ง 2รุ่น YES1 และ YES2 ถือเป็นความงดงามและก้าวข้ามเส้นแบ่งทางศาสนา นี้คือสิ่งที่เรามองเห็น?


นอกจากนี้แล้วนั้น ศอ.บต.ยังได้มองเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่ โดยการใช้นักธุรกิจรุ่นใหม่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมในด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล คือเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 เรื่องStart Up และเรื่อง Digital Economy เข้ามาขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วย


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง