สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ดีงนักเรียนมุสลิมไทยต่างแดน ขับเคลื่อนวาระสามเหลี่ยมมั่นคงฯ

 • photo , 640x359 pixel , 42,728 bytes.
 • photo , 1037x692 pixel , 135,844 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 38,812 bytes.
 • photo , 1037x692 pixel , 110,956 bytes.
 • photo , 1037x692 pixel , 93,718 bytes.
 • photo , 1037x692 pixel , 100,961 bytes.

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มอบหมายให้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. และนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เดินทางเข้าร่วมพบปะนักศึกษาไทยมุสลิมที่กำลังศึกษาในประเทศอียิปต์ และประเทศจอร์แดน


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การเข้าร่วมพบปะนักศึกษาไทยมุสลิมที่กำลังศึกษาในประเทศอียิปต์และจอร์แดนในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยการเดินทางมาเพื่อพบปะนักศึกษาไทยมุสลิมที่กำลังศึกษาในประเทศอียิปต์ และประเทศจอร์แดน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งมิติภายในประเทศและต่างประเทศ


โดยในครั้งนี้ ตนในฐานะตัวแทน เลขาธิการ ศอ.บต. ก็ได้มีโอกาสบรรยาย "การขับเคลื่อนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และความสำคัญของเยาวชนไทยที่จะกลายเป็นกำลังหลักและต้นทุนที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รัฐบาลมีความตั้งใจและมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการกลับมาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นแรงหนุนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจฯ และจะเป็นพื้นที่ที่รองรับให้กับทุกคน


ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน รัฐบาลได้มองเห็นถึงการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน อาทิ การทำเกษตรสมัยใหม่ การท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ และการส่งออกในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบัน หลายโครงการได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีความคืบหน้าและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีเยาวชนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาเข้ามาเติมเต็มการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ


"ประเทศไทยยังรอการกลับมาของเยาวชน เพื่อมาพัฒนาพื้นที่ของตน เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้ในพื้นที่ เพื่อให้คนในพื้นที่และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น"


นอกจากนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. และนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ยังได้หารือเรื่องการเทียบวุฒิการศึกษาและโอกาสในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา พร้อมยังได้สอบถามถึงความประสงค์ของนักศึกษาที่อยากให้หน่วยงานและทางรัฐบาลไทยเข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ด้วย


อย่างไรก็ดี ทางคณะฯ ยังได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัลฮัซฮาร์ (Al-Azhar University) ต่อการดูแลนักศึกษาไทยในมิติต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา คุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข รวมถึงแนวทางการดำเนินการเรื่องหอพักนักศึกษาไทยในประเทศอียิปต์อีกด้วย


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง