สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

"ม.ราชภัฎ"จับมือ "มหิดล" พัฒนาเรียน-สอนทวิภาษา เน้นผู้ฝึกวิชาชีพครูใช้ภาษาถิ่นและไทย

 • photo , 1300x730 pixel , 186,072 bytes.
 • photo , 600x800 pixel , 69,531 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 75,956 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 73,065 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 81,570 bytes.

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ ห้องณัฐภมรประวัติ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์ พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ หัวหน้างานจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


สำหรับพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดขึ้นเนื่องด้วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา ? วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการวิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการ Institutionalizing Mother Tongue - Based Multilingual Education in Thailand Deep South สนับสนุนโดย European Union (EU) ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง