สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ศอ.บต.พร้อมดูแลเยาวชนจชต.เป็นพลเมืองดี

by Focus Team @27-07-2560 12.11 ( IP : 171...178 ) | Tags : ข่าวเด่นประจำวัน , ศอ.บต. , จชต. , เยาวชน
 • photo , 1300x730 pixel , 149,217 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 37,043 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 45,438 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 49,493 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 48,799 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 50,330 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 38,054 bytes.

26 กรกฎาคม 2560 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีกับนักเรียนแกนนำในสถานศึกษา โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. พร้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 231 คน ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการดูแลเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ศอ.บต.เป็นผู้ที่เพาะและสร้างเมล็ดพันธ์ุ เพื่อให้นำไปปลูกในที่ใดก็เจริญเติบโต งอกงาม  โดย ศอ.บต. พร้อมช่วยรดน้ำ พรวนดิน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต

ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการปกครองให้ประเทศเข้มแข็ง ได้ถามคำถาม 4 ข้อ คือ 1.คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 2.หากไม่ได้ จะทำอย่างไร 3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศและอื่นๆถูกต้องหรือไม่ 4.คิดว่ากลุ่มการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ เพราะเจ้าของประเทศที่แท้จริง คือ ประชาชน


" ศอ.บต. รับหน้าที่เป็นคนสวนในการรดน้ำพรวนดิน เพื่อให้น้องๆเติบโตขึ้นเป็นฮีโร่ เป็นคนดี และคนเก่ง พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป"


ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นและปฏิบัติตน ตามหลักคำสอนของศาสนา เป็นคนดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เกิดความสันติสุขโดยเร็ว


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง