สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนโมเดลใหม่ หนุนงบองค์กรประชาสังคมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

 • photo , 640x359 pixel , 52,160 bytes.
 • photo , 640x360 pixel , 43,946 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 41,041 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 55,078 bytes.
 • photo , 640x483 pixel , 44,643 bytes.
 • photo , 640x483 pixel , 42,832 bytes.
 • photo , 640x483 pixel , 38,321 bytes.
 • photo , 640x483 pixel , 39,251 bytes.
 • photo , 640x483 pixel , 52,227 bytes.
 • photo , 640x483 pixel , 48,063 bytes.

โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งริเริ่มผลักดันโดย พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.)  ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่ 7 ของ คปต.คือ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี  เตรียมสนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาทแก่องค์กรประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถึง 420 องค์กร


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พร้อมนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาตใต้ นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยสำนักงานประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ศอ.บต.พล.ต.ดนัย บุญตัน ผู้ช่วย หน.ฝ่ายอำนวยการ คปต.สน พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ รอง ผอ.ศสว.กอ.รมน.ภาค.4 สน. พ.อ.ธิรา แดหวา ผอ.สกพ.ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ รองผู้บังคับการอำนวยการ ศชต.นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้นายเมธา เมฆารัฐ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และน.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ หัวหน้ากลุ่มด้วยใจ


พล.อ.อุดมชัย เปิดเผยว่า  องค์กรภาคประชาสังคม เป็นองค์กรที่ประชาชนให้การยอมรับ และมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่  แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการทำงาน ดังนั้นการสนับสนุนงบประมาณให้กับภาคประชาสังคม ในระยะแรก 50 ล้านบาท จะทำให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ เพื่อลดหรือยุติความรุนแรง


'ความเห็นต่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่ปัญหา เพราะทุกคนล้วนมีความปรารถนาดีในการพัฒนาพื้นที่ แม้จะมีความเห็นต่างในทิศทางและแนวทางก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะความเห็นต่างนำไปสู่การพัฒนาที่ดีกว่า  เสรีภาพในการคิด พูดที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะทำให้เกิดการพัฒนา ซึ่งภาพรวมเป้าหมายของภาคประชาสังคมในการเคลื่อนไหวก็เพื่อให้สังคมเกิดความมั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้นการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องนี้ จะทำให้ภาคประชาสังคมสามารถขับเคลื่อนได้มากกว่าเดิม'พล.อ.อุดมชัยกล่าว


            ด้านนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เราอยากเห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยการพิจารณาคัดเลือกโครงการหากเป็นไปตามเงื่อนไข คุณสมบัติและมีวัตถุประสงค์ครบถ้วน คณะกรรมการฯ 15 คนซึ่งมีตัวแทนภาคประชาสังคมร่วมอยู่ด้วยก็พร้อมที่จะพิจารณาสนับสนุน โดยเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญในอับดับแรกๆคือ โครงการที่วงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทและไม่เกิน 250,000 บาท ส่วนโครงการฯที่งบดำเนินการสูงกว่านั้นแต่พิจารณาแล้วเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง คณะกรรมการฯก็จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้หลักเกณฑ์ความโปร่งใส


              'โครงการขับเคลื่อนนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาท แต่สิ่งที่ได้ไปมากกว่านั้น คือองค์กรภาคประชาสังคม ที่เขียนโครงการของบประมาณตามหลักเกณฑ์ มีความเข้าใจเจตนาของภาครัฐ รวมทั้งเกิดพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม ในการหันมาจับมือแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงและยั่งยืนในท้ายที่สุด'นายไกรศร กล่าว


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง