สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย "เก้าอี้ สุขใจ" เพื่อการฟื้นฟูสภาพและพัฒนาการสมวัย จังหวัดชายแดนภาคใต้

by Focus Team @25-08-2560 11.47 ( IP : 159...147 ) | Tags : ข่าวเด่นประจำวัน , ศอ.บต. , ฟื้นฟู , อุปกรณ์
 • photo , 1300x730 pixel , 178,017 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 163,595 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 49,385 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 180,238 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 133,574 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 185,564 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 197,309 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 200,863 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 151,679 bytes.

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่ 2 จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธาน          การมอบอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย "เก้าอี้ สุขใจ" เพื่อการฟื้นฟูสภาพและพัฒนาการสมวัยจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี  ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต. นายสุทน มานะสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต.  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้ปกครองเข้าร่วม


นายสุทน มานะสุวรรณ กล่าวว่า ศอ.บต. ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่รัฐต้องการให้ดูแลและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาฟื้นฟูสภาพและพัฒนาศักยภาพครอบครัวที่มีลูกพิการและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องได้รับการดูแลจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตลอดเวลา จึงจัดทำอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายขึ้น โดยให้ชื่อว่า ?เก้าอี้ สุขใจ? ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูสภาพและฝึกพัฒนาการของศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษ โดยครอบครัวนราธิวาสมาขยายผลในพื้นที่ เพื่อมอบให้กับเด็กพิการที่ผ่านการประเมินสภาพความพิการโดยแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยจำแนกเป็นรายจังหวัด คือ นราธิวาส จำนวน 35 คน ปัตตานี 40 คน ยะลา 52 คน สงขลา 36 คน และสตูล 37 คน


ด้าน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้มีรับสั่งให้ช่วยดูแลเด็กผู้พิการทั้งทางร่างกายและทางสมอง จึงได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและให้ผู้ปกครองสามารถมีเวลาประกอบอาชีพได้


นอกจากนี้นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ยังได้กล่าวให้กำลังใจผู้ปกครองเด็กพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถกำหนดได้ ในทางของพี่น้องมุสลิมทราบดีว่าทุกอย่างนั้นคือสิ่งที่ถูกพระผู้เป็นเจ้าทดสอบ ซึ่งทดสอบความเป็นพ่อ  เป็นแม่ เราต้องดูแลลูกให้ดีที่สุด ต้องอดทนทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุด ให้ลูกมีความสุขตามอัตภาพ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทาง  ภาคส่วนราชการ และ ศอ.บต. ช่วยได้ ก็พร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง วันนี้ได้มอบ ?เก้าอี้ สุขใจ? ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกผู้พิการได้ในระดับหนึ่ง อย่างน้อยจะได้มีที่นั่งที่ปลอดภัย


ในส่วนของ นางสาวปิยะนุช เสรีศรีสกุล นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 2 จ.ยะลา กล่าวว่า เก้าอี้ สุขใจ เป็นเก้าอี้ที่ประกอบขึ้นเฉพาะบุคคล เนื่องจากสรีระของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โดยประกอบเก้าอี้ให้พอดีกับขาเด็ก เวลานั่ง เท้าสามารถวางราบกับพื้นได้ เวลาโน้มตัวเล่นของเล่นหรือรับประทานอาหารจะมีการลงน้ำหนักขา  ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงและจะสามารถเตรียมฝึกยืนและฝึกเดินได้ในขั้นต่อไป ที่ผ่านมาเด็กพิการที่ใช้เก้าอี้ดังกล่าว  มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กจะมีอารมณ์สดชื่น มองสบตามากขึ้น รู้จักการหยิบจับสิ่งของเนื่องจากได้เห็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเมื่อเด็กคุ้นชินกับการนั่งเก้าอี้และคุ้นชินกับการเล่นกิจกรรมบนเก้าอี้ ผู้ปกครองก็จะมีเวลาไปทำกิจวัตรประจำวันอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้น


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง