สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

คกป.ถกเข้มดับไฟใต้
ยันเน้นกรองโครงการเกิดประโยชน์ภาพรวม

by Focus Team @31-08-2560 09.07 ( IP : 61...40 ) | Tags : ข่าวเด่นประจำวัน
 • photo , 720x480 pixel , 182,011 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 200,267 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 168,945 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 44,939 bytes.

คกป.ถกเข้มดับไฟใต้ ยันเน้นกรองโครงการเกิดประโยชน์ภาพรวม

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คกป.) เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุม คปก.เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเต็มคณะพร้อมอนุกรรมการ10ประเด็นทั้ง 25 คน โดยประชุมจนถึงเวลา01.30น ยังไม่แล้วเสร็จ จึงนัดประชุมต่อวันนี้ในเวลา 16.30 น. โดยบรรยากาศประชุมกรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย และร่วมกันกำหนดกรอบประเด็นต่างๆด้วยความรอบคอบ ครบถ้วนและจริงจังจากนั้นให้แต่ละอนุฯไปร่วมกันพิจารณาให้เกรดโครงการที่ผ่านว่า เป็นระดับเอ หรือบี แล้วมานำเสนอที่ประชุม คกป.ทั้ง15ท่านว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งในภาพรวมค่อนข้างพิจารณากันได้ยากมาก บางคนเขียนโครงการไม่เก่งแต่กรรมการก็พยายามวิเคราะห์ถึงการจัดกิจกรรมดีๆ มีรูปแบบทำให้เกิดความเข้มแข็งแก้ปัญหาและพัฒนาตามนโยบายชัดเจน หรือมีองค์กรเครือข่ายที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มานาน กิจกรรมที่จัดมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายจำนวนมากหรือครอบคลุมหลายพื้นที่ เป็นต้น

? การอ่านกลั่นกรองรอบแรก ให้พิจารณาถึงคุณสมบัติองค์กรต่างๆที่กำหนดในหลักเกณฑ์ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมหรือสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอะไร มีตัวชี้วัดชัดเจนหรือไม่อย่างไร ประเด็นที่หยิบยกเป็นสำคัญได้แก่ เรื่องของการระบุว่ามีกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มตัวเอง หรือประชาชนหรือกลุ่มอื่นมีส่วนร่วมหรือเข้มแข็งอย่างไร ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับการพิจารณาเบื้องต้นครั้งแรกว่า เป็นโครงการที่ผ่าน หรือผ่านแต่ต้องปรับปรุง และหรือไม่ผ่าน? นายไกรศรกล่าว

นายไกรศรกล่าวว่า โครงการที่ จัดลำดับความสำคัญไว้ทีหลังได้แก่ โครงการที่ไม่ได้ระบุวิธีหรือรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน โครงการที่มีกิจกรมครั้งเดียวแล้ววัดผล โครงการที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์หรือแจกปัจจัยการผลิต ที่ไม่มีรายละเอียดว่าจะแก่ปัญหาหรือพัฒนาอะไรหรือมีวงจรกระบวนงานถึงขั้นสุดท้ายแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไร

แต่ทั้งนี้จะให้ความสำคัญในการกลั่นกรองโครงการที่มีคุณภาพที่สุดให้ครบในวงเงินอุดหนุน50ล้านบาท ซึ่งในสองวันที่ผ่านมามีโครงการดีๆ ที่ผ่านการพิจารณายังมีวงเงินที่เกินอยู่ ราว60-70ล้านบาทซึ่งวันนี้จะมีการนัดพิจารณากลั่นกรองกันต่อเป็นวันที่สาม หลังจากนั้นจะส่งให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบภายในของ ศอ.บต.กลั่นกรองค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ใกล้เคียงกันให้มากที่สุด จึงจะเสนอขออนุมัติเห็นชอบโครงการที่ผ่านกระบวนการต่างๆต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง