สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

เข้มแข็ง

ศอ.บต.สร้างวิทยากรหมู่บ้าน เปิดเวทีพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

by Focus Team @05-09-2560 16.09 ( IP : 110...67 ) | Tags : เข้มแข็ง , ศอ.บต. , ข่าวเด่นประจำวัน , ชุมชน
 • photo , 720x480 pixel , 81,660 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 27,787 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 36,128 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 44,228 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 29,839 bytes.

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมทำความเข้าใจ และพบปะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 40 หมู่บ้าน / ชุมชน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. ร่วมพบปะในครั้งนี้ ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการพัฒนาหมู่บ้าน  / ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  40 หมู่บ้าน / ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐต่อประชาชนในพื้นที่ ลดความหวาดระแวงระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเปิดพื้นที่ในการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี อีกทั้งชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และการเปิดเวทีเสวนาพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นการขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆ ของ ศอ.บต.


ทั้งนี้มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ, จิตอาสาของญาลันนันบารู และจิตอาสาสมัครของชุมชน ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ / ชุมชน ตำบลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ที่เข้าประชุมในครั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมก่อน  ที่จะลงพื้นที่ / ชุมชน หมู่บ้านเป้าหมายในการทำความเข้าใจถึงการทำงานของรัฐบาลให้กับประชาชนรับทราบทั่วกัน


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง