สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

มรภ.ยะลาตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูชายแดนใต้

by Focus Team @07-09-2560 16.34 ( IP : 119...57 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 720x480 pixel , 171,801 bytes.

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูชายแดนใต้
เป็นศูนย์กลางบริการและโค้ชทางวิชาการ เพื่อสร้างครูต้นแบบชายแดนใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวถึงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีจุดเริ่มต้นในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในการพัฒนาครู โดยเกี่ยวข้อง 3 ส่วน คือ ระบบผลิตครู ระบบพัฒนาครู และสถานศึกษาต้นแบบที่สนับสนุนในการพัฒนาและผลิตครู ระบบผลิตครู คือ คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ช่วยกันผลิตครูให้มีคุณภาพ ปัจจุบันสามารถผลิตได้ 12 สาขา ระบบพัฒนา หมายถึง เมื่อครูที่จบออกไปแล้วมาออกมาผลิตมตราฐานได้แล้วก็เข้าไปสู่ระบบการทำงานในสถานศึกษา สถาบันฯมีหน้าที่เข้าไปช่วยพัฒนา เติมเต็มองค์ความรู้ เป็นเพื่อนทางวิชาการ  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้บริการและทำหน้าที่กลไกเชื่อมประสานให้ทุกภาคส่วน และพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษา  โจทย์ทำอย่างไรให้ครูมีความสุขในการทำงานส่งผลไปยังเด็ก หรือ ผู้เรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีหลักสูตรดีๆ และการช่วยครูดูแลตั้งแต่การสอนในชั้นเรียน โดยมีหลักคิดคือ พัฒนาครู โดยมีคณะทำงานผู้มีประสบการณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในพื้นที่มาร่วมมือกันทำงาน โดยให้คำปรึกษา เสริมความแกร่งให้กับสร้างสถานศึกษาต้นแบบ เช่น โรงเรียน SMP โรงเรียนพหุภาษาศึกษา หรือต้นแบบอื่นๆเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งรูปแบบในการทำงานของสถาบันพัฒนาครู  มีจุดเด่น 3 ประการ คือ ประการแรก ต้องเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง ประการที่ 2 พัฒนาครูเป็นครูอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ และประการสุดท้ายพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จากอัตลักษณ์และจุดเด่นทำให้สถาบันฯ มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในลักษณะที่ครูเข้ามาพบกับเรา การเปิดหลักสูตรระยะสั้น ตัวอย่าง เช่น โครงการคูปองครู  และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบคือทางสถาบันครูและผู้ทรงคุณวุฒิลงพบปะกับครู ทำหน้าที่เป็นโค้ชทางวิชาการ รวมถึงสร้างกำลังใจในการทำงาน นอกจากนั้นเราพยายามพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงครูให้มากที่สุด

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังกล่าวอีกว่า สถาบันพัฒนาครูฯเริ่มต้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การสร้างกลไกและเครือข่ายนั้นต้องอาศัยต้นทุน อาศัยงานที่ขับเคลื่อนอยู่พื้นที่อย่างจริงจัง งานนี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้อะไรกับพื้นที่ แต่ต้องเกิดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพยายามจะช่วยด้านการศึกษากับพื้นที่ ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องไม่ใช่หน้าที่ของคนการศึกษาตามลำพัง ถ้าเราไม่ปลดล็อกตัวนี้ เราก็จะคิดวนเวียนหาคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรภาครัฐที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เราต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้ง สลายสังกัดออกให้หมดแล้วจะพบว่าเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ได้สังกัด หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ ใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่ แม้กระทั่งผู้ปกครอง ถือเป็นเครือข่ายที่สำคัญ สำหรับเป้าหมายสำคัญของสถาบันครูฯ คือ การมีครูต้นแบบสามารถเป็นต้นแบบในการเป็นครูชายแดนใต้ ครูที่สามารถพาผู้เรียนผ่านจุดวิกฤตทางการศึกษาในเรื่องผลสัมฤทธิ์และความเป็นเครือข่ายของคุณครูในพื้นที่ที่เข้มแข็ง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นคนกลไกในการประสาน ซึ่งถือเป็นความท้าท้าย โดยเฉพาะครูในพื้นที่ชายแดนใต้สามารถนำพาผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้เข้าสู่โลกของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สำหรับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ (ห้องศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้) โทรศัพท์ 073299626 ต่อ 41005 หรือ http://pts.yru.ac.th/

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง