สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ม.ราชภัฎยะลาสร้างแรงบันดาลใจ
หนุนเยาวชนชายแดนใต้เรียนวิทย์-ผลิตหุ่นยนต์

by Focus Team @08-09-2560 16.43 ( IP : 159...175 ) | Tags : ทั่วใต้
  • photo  , 720x480 pixel , 161,647 bytes.
  • photo  , 1478x1108 pixel , 202,697 bytes.
  • photo  , 640x360 pixel , 46,184 bytes.

ม.ราชภัฎยะลา สร้างแรงบันดาลใจ
หนุนเยาวชนชายแดนใต้เรียนวิทย์ - ผลิตหุ่นยนต์

 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หนุนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ผลิตหุ่นยนต์ สร้างแรงบันดาลใจเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน จชต.
ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสำคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมในการเรียนการสอนแบบใหม่ที่นิยมใช้ ซึ่งทางรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ด้วยกัน รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้นทางหลักสูตรจึงนำสะเตมศึกษามาใช้ในการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น ซึ่งเป็นการต่อยอดหลักสูตร โดยบูรณาการการเรียนการสอน นำเทคโนโลยีเข้ามา โดยการสร้างหุ่นยนต์มาประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ ในการประกอบหุ่นยนต์นั้นต้องเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะถ้านักศึกษาเขียนโปรแกรมอย่างเดียวก็จะไม่เห็นภาพ แต่ถ้ามีผลงานเป็นชิ้นงาน นักศึกษาจะมีแรงจูงใจในนำผลงานที่เป็นหุ่นยนต์ของตนเอง สำหรับหุ่นยนต์ที่ผลิตจะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมแบบการแข่งขันเตะฟุตบอล ซึ่งใช้โปรแกรมควบคุม

ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเริ่มต้นจากการทำโครงการหุ่นยนต์ เริ่มจากโครงการ SMP รับผิดชอบโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดครั้งแรกเป็นค่ายให้กับกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในโครงการ SMP ของมหาวิทยาลัย 6 โรงเรียน ครั้งที่ 2 ได้เสนอไปทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ และขยายรับนักเรียนร่วมกิจกรรมจากพื้นที่ 3 จชต. ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับหุ่นยนต์ที่หลักสูตรเลือกใช้ในการเรียนการสอน ชื่อว่า อาดูโน่ (Arduino)  มีข้อดี คือราคาถูกกว่ารุ่นอื่นๆ ตัวใช้งานที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ คือ เลโก้ (LEGO) ราคาหลักหมื่น ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กโต สามารถประกอบเอง ลักษณะเป็นวัสดุ เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  สายพาน มาประกอบเป็นชุดหุ่นยนต์ ลักษณะการใช้งานเป็นก้านควบคุม (Joystick) หลังจากเข้าอบรมนักเรียนต้องเขียนโปรแกรมเอง ควบคุมการเดินของตัวรถได้ ซึ่งจะมีการค่ากำหนดความเร็ว และต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ถือว่าการจัดค่ายดังกล่าวเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กให้สนใจเรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนอนาคตตั้งเป้าเรื่องการขยายเวลาการจัดค่าย และการสนับสนุนอุปกรณ์ การเพิ่ม option ลูกเล่น เพื่อให้สามารถทำงานได้มากขึ้น ปัจจุบันทางหลักสูตรมีหุ่นยนต์ประมาณ 20 ตัว สามารถใช้งาน 2 คน ต่อ 1 ตัว คาดว่าจะเพิ่มเป็น 40 ตัว เพื่อรองรับการใช้งาน 1 ตัวต่อ 1 คน และเพิ่ม Sensor นอกจากนี้ทางอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาตั้งเป้าในการทำวิจัยในพื้นที่ สามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน อาจเริ่มต้นจากหุ่นยนต์ควบคุมสิ่งกีดขวาง  หุ่นยนต์ SMART FARM  จากการทำค่ายที่ผ่านมา พบว่า โครงการหุ่นยนต์ถือเป็นจุดขายให้กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ที่ผ่านมามีการบูรณาการหลายศาสตร์ อนาคตอาจนำหลักสูตรฟิสิกส์ คณิตศาสตร์นำมาบูรณาการจัดทำค่ายร่วมกัน เพื่อจัดทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับพื้นที่มากที่สุด สำหรับโรงเรียนที่สนใจ ทางหลักสูตรวางแผนด้านการให้บริการวิชาการให้กับครู ปัจจุบันเรามีโครงการคูปองครู ซึ่งได้พูดคุยในหลักสูตรในรูปแบบจัดอบรมให้กับครูสายคอมพิวเตอร์  สำหรับผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://science.yru.ac.th/computer/ หรือ โทรศัพท์ 073 -299699 ต่อ 74100

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง