สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ศอ.บต.เชิงรุกเปิดพื้นที่เครือข่ายไทยพุทธ-เข้าใจพูดคุยสันติสุข

by Focus Team @11-09-2560 11.39 ( IP : 61...71 ) | Tags : ทั่วใต้
 • photo , 720x480 pixel , 153,033 bytes.
 • photo , 960x636 pixel , 116,510 bytes.
 • photo , 960x636 pixel , 67,745 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,347 bytes.

ศอบต.เชิงรุกเปิดพื้นที่เครือข่ายไทยพุทธ - เข้าใจพูดคุยสันติสุข

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ให้กับ แกนนำเครือข่ายชาวไทยพุทธในพื้นที่ ชุมชน หมู่บ้าน 200 คน ในพื้นที่ จ.นราธิวาส 10-11 กันยายน 2560 ตามโครงการ ประชุมปฎิบัติการ การเสริมสร้างสันติสุข แกนนำเครือข่ายไทยพุทธ 3 จ.ชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน การขยายเวทีสันติสุข ชุมชมหมู่บ้าน เป้าหมาย 135 ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 6,750 คน ครู ข้าราชการ แกนนำประชาชน สำนักสงฆ์ ที่เป็นชาวไทยพุทธ เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขา ศอบต.กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคมที่เป็นกลุ่มเครือข่ายไทยพุทธ ให้มีความรู้และความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้ รวมถึงได้รับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการลดความรุนแรงโดยใช้สันติวิธี การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ และการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในและนอกพื้นที่ รวมทั้งต่างประเทศ

นอกจากนี้ขณะนี้ยังได้เน้นการสร้างความเข้าใจให้กับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้กระบวนการสร้างความเข้าใจของศอ.บต จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การสร้างการรับรู้
2)การทำความเข้าใจในประเด็นที่สนใจในพื้นที่
3)การสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบให้ประชาชนเป็นเจ้าของ 4)การพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

"สำหรับเครือข่ายไทยพุทธนราธิวาสบางกลุ่มก็มีความเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จ.ชายแดนภาคใต้.กับศอ.บต.มาแล้วระยะหนึ่ง สำหรับกลุ่มที่เพิ่งเข้ามา จะต้องเริ่มเตรียมความพร้อมของกลุ่มให้เข้มแข็ง"

นายไกรศร กล่าวต่อว่า การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเครือข่ายไทยพุทธกลุ่มอื่นๆที่เป็นกลุ่มใหม่ที่พึ่งเข้ามานั้น ต้องประกอบด้วย 1)มีสมาชิก
2)มีการประชุมพบปะกันเป็นกิจลักษณะ
3) มีเงินลงทุนขแงสมาชิกในกลุ่มเอง นี่คือการเรื่มต้นของกลุ่มที่เข้มแข็ง ต่อไปก็จะเพิ่มเติมในเรื่องการขยายจำนวนสมาชิกและขยายพื้นที่ และมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาอะไรให้กับพื้นที่

อย่างไรก็ตาม นายไกรศร ได้เน้นย้ำให้สมาชิกเครือข่ายทุกคน มีความรักสามัคคีต่อกัน ทั้งภายในกลุ่มเครือข่ายไทยพุทธและกลุ่มต่างศาสนิก เพื่อร่วมมือกันในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลมีการเดินหน้า ตามนโยบายสร้างสันติสุข ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างให้พื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสันติสุขโดยเร็ว และขอทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง