สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

เลขาธิการศอ.บต.เปิดการอบรมหลักสูตร
"เครือข่ายคนดีมิติใหม่ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน"

by Focus Team @11-09-2560 16.52 ( IP : 61...71 ) | Tags : ทั่วใต้
 • photo , 720x480 pixel , 172,226 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 136,614 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 118,110 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 181,326 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 155,722 bytes.

เลขาธิการ ศอ.บต.เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร ?เครือข่ายคนดี มิติใหม่ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน? ประจำปี 2560

 

วันนี้ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมทรายแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร ?เครือข่ายคนดี มิติใหม่ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน? ประจำปี 2560 โดยมี นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายชุมชนสันติใจอาสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายโฆษกภาษามลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เครือข่ายนักศึกษาที่จบจากต่างประเทศ  เครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายศิริพงษ์ หมัดศิริ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560 ได้กำหนดเป้าประสงค์ของการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการไว้ 4 ประการ  ซึ่งประกอบด้วย  การลดการใช้ความรุนแรงของพื้นที่ สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งและประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงต่างประเทศสนับสนุนแนวทางในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ

นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ กล่าวว่า  ขอชื่นชมกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ  ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เคยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักพัฒนาบุคลากรและเป็นเครือข่ายการทำงานระดับพื้นที่ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในตำบลหมู่บ้าน  ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงโครงการสำคัญของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  แก่เครือข่ายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับพื้นที่อย่างถูกต้องตรงกัน  เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานและสร้างมิติใหม่ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  ลดความหวาดระแวงและให้พื้นที่เกิดสันติสุข  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายสมาชิกในการวางแผนขับเคลื่อนงานการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ?เครือข่ายคนดี มิติใหม่ในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน? โดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในการพัฒนาเครือข่ายการทำงานการสร้างความเข้าใจของภาครัฐ รวมถึงการร่วมกันสร้างพื้นที่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ดีต่อกันตระหนักรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อันจะส่งผลต่อบรรลุซึ่งเป้าหมายของแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง