สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

หน.ผู้แทนพิเศษให้กำลังใจ
มอบเอกสารที่ดิน-กองทุนประชาสังคม

by Focus Team @27-09-2560 19.40 ( IP : 171...86 ) | Tags : ทั่วใต้
 • photo , 720x480 pixel , 156,082 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 139,204 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 140,951 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 143,853 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 181,940 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 137,253 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 202,827 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 161,111 bytes.

หน.ผู้แทนพิเศษให้กำลังใจ มอบเอกสารที่ดิน-กองทุนประชาสังคม

 

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบเอกสารการใช้ประโยชน์ที่ดิน-เงินกองทุน แก่ภาคปชช. และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานมอบเอกสารการใช้ประโยชน์ที่ดิน เงินกองทุนและรางวัลให้แก่หน่วยงาน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงาน เครือข่ายองค์กร และบุคคลที่ได้รับรางวัลเพื่อดำเนินงานในพื้นที่ ที่พลทหารราบ 15  จังหวัดปัตตานี

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงการมอบเอกสารการใช้ประโยชน์ที่ดิน เงินกองทุน และรางวัลต่างๆ ว่า เป็นผลสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จึงทำให้ผลงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การผลักดันให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน  3 ไร่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ส่งผลให้สมาชิก 25 กลุ่ม 52 หมู่บ้าน ของเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล การดำเนินงานตามนโยบายในการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) เพื่อนำหลักศาสนามาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ป้องกันการหลงผิดและถูกชักจูงเข้าสู่กลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม การสนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี นอกจากนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลยังดำเนินการเร่งรัดติดตามโครงการประชารัฐญาลันนันบารู ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2560 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของจิตอาสาญาลันนันบารูให้เข้มแข็ง และสนับสนุนการจัดตั้งเป็นกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น ซึ่งการที่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภาพสะท้อนว่า ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมจะผลักดันขับเคลื่อนให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทั้งนี้พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล มอบใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินและงบประมาณสนับสนุนโครงการธุรกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่บ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จำนวนกว่า ๒ ล้านบาท เพื่อเป็นโครงการและพื้นที่ต้นแบบประมงพื้นบ้านแก่ชุมชนอื่น โดยมีนายมูหามะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้หัวหน้าผู้แทนพิเศษได้มอบรางวัลมัสยิดดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รางวัลภาคประชาสังคมที่มีผลงานด้านการเสริมสร้างสันติสุขดีเด่น รางวัลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนงานโครงการพาคนกลับบ้านดีเด่นและรางวัลจิตอาสาญาลันนันบารูดีเด่นด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง