สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

นักศึกษามรย.ภูมิใจคว้ารางวัลแห่งชีวิต
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

by Focus Team @30-09-2560 12.20 ( IP : 110...237 ) | Tags : ทั่วใต้
 • photo , 960x640 pixel , 90,109 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,458 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,392 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 80,054 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 85,391 bytes.

**นักศึกษา มรย. ภูมิใจ คว้ารางวัลแห่งชีวิต รางวัลบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ **

 

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวซอลีฮะห์ เปาะโซะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติบัตรบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา ในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 "น้อมนำคำพ่อสอน สืบสานประเพณี ของดีเมืองใต้ สานสายใยพหุวัฒนธรรม ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

นางสาวซอลีฮะห์ เปาะโซะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติบัตร ถือว่าเป็นรางวัลแห่งชีวิต  และเป็นแรงผลักดันให้ทำงานด้านจิตอาสาต่อไป โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล จำนวน 10 คน และประเภทองค์กร จำนวน 7 องค์กร ที่ทำงานด้านจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดยะลา จุดเริ่มต้นที่เข้ามาทำงานด้านจิตอาสา เริ่มจากทำงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่งตนเองเป็นแกนนำหลักในการให้ความรู้ ดำเนินการเขียนโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย อาทิ กิจกรรมทุจริตคอรับปั่น กิจกรรมเยาวชนท้องก่อนแต่ง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตลอดจนเป็นตัวแทนเยาวชนร่วมกิจกรรมกระบวนการสันติภาพ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านเยาวชน ถือเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้มิตรภาพ ได้เรียนรู้การทำงานในองค์กรภาครัฐ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านการพูด การเป็นวิทยากร เป็นแกนนำที่อบรมให้ความรู้กับน้องๆ ปัจจุบันก็ได้รับโอกาสให้ช่วยงานกับองค์กรกับภาคประชาสังคมชายแดนใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ

นางสาวซอลีฮะห์ เปาะโซะ ปัญหาเยาวชนในพื้นที่ที่พบเป็นอับดับแรก คือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ รองลงมาปัญหาเยาวชนท้องก่อนวัยอันสมควร ปัญหาเด็กนอกระบบ คือ ขาดโอกาสเรียน เกิดจากฐานะยากจน และปัญหาความไม่สงบ  ในมุมมองตนคิดว่าการแก้ปัญหาของเยาวชน ควรเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ เห็นคุณค่าของตัวเอง ปัจจุบันเยาวชนยังไม่รู้บทบาทและสิทธิหน้าที่ของตนเอง ที่ผ่านมาก็มีเด็กนอกระบบที่มีปัญหาได้เข้าร่วมกิจกรรม ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดทัศนคติเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง