สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ศอ.บต.ขยายผล 'ครัวโรงเรียนสู่บ้าน'
การพัฒนาปี61ยึดยุทธศาสตร์ชาติ-โมเดล4.0

by Focus Team @09-10-2560 16.20 ( IP : 110...254 ) | Tags : ทั่วใต้
 • photo , 720x480 pixel , 152,030 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,136 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 56,105 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,939 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 54,499 bytes.

ศอ.บต.ขยายผล 'ครัวโรงเรียนสู่บ้าน' การพัฒนาปี61ยึดยุทธศาสตร์ชาติ-โมเดล4.0

 

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนของ ศอ.บต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนของ ศอ.บต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการ ศอ.บต. ข้าราชการผู้อำนวยการสำนัก/กอง ต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรของ ศอ.บต. เข้าร่วมประชุมที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

โดย นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการให้น้อมนำศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นแนวปฏิบัติที่มีกระบวนการที่มีเอกลักษณ์ มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการปฏิบัติงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกระแสพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ณ ศอ.บต. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่งพระองค์ท่านได้มีกระแสพระราชดำริเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และติดตามงานของ ศอ.บต. ในเรื่องต่างๆ ประกอบไปด้วย การติดตามงานขยายผลแนวพระราชดำริฯ โครงการอาหารกลางวัน ?ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน? โดยให้ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมและขยายผลการทำงานเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น มุ่งเน้นการลดสารเคมีในการทำเกษตรให้ได้    รวมทั้งการตรวจสารพันธุกรรม DNA เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านงานทะเบียนราษฎร์แก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซีย

ให้พิจารณาจัดหาอาชีพที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับสัญชาติและยังไม่มีงานทำในประเทศให้มีงานทำ มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  ด้านการสืบสานแนวพระราชดำริฯ  ?เก้าอี้ สุขใจ? ร้อยรักสู่ครอบครัว ให้ต่อยอดการพัฒนาภายหลังเด็กพิเศษเหล่านี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อสามารถยืนขึ้นได้แล้วจำเป็นจะต้องได้รับการตัดรองเท้าที่เหมาะสมกับ    ข้อเท้าเพื่อช่วยในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะต่อไป นอกจากนี้ให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่อยู่พื้นที่ห่างไกลให้เข้ามารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพของรัฐในตัวเมืองยะลา จะทำให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งในเรื่องของบูโด-สุไหงปาดี ทรงมีพระราชดำริให้เข้าไปดูแลและช่วยเหลือราษฎร ครอบครัว        ของนายทวีศักดิ์ สุกใส บิดาของเด็กชายธีระพงศ์ สุกใส ผู้ป่วยโรคน้ำในสมอง (Hydrocephalus) ปัจจุบันครอบครัวประสบปัญหาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในเขตอุทยาน ไม่มีน้ำและไฟใช้อีกด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง