สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ยะลาแถลงการณ์ดำเนินงานโครงการ 9101

by Focus Team @13-10-2560 11.38 ( IP : 171...238 ) | Tags : ทั่วใต้
 • photo , 720x480 pixel , 160,290 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 189,069 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 146,926 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 186,675 bytes.

ยะลา แถลงการณ์ดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

วันนี้ 12 ต.ค.60 เวลา 14.30 น.ที่ห้องประชุม 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยนายกัสมัน ยะมะแล รักษาการเกษตรจังหวัดยะลา จ่าเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิ์สกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา นายดอเลาะ สะตือบา ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) จังหวัดยะลาร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานโครงการ9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  โดยจังหวัดยะลาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับอำเภอและเห็นชอบแผนการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ จำนวน 366 โครงการ งบประมาณ 179,718,300 บาท ซึ่งชุมชนเริ่มดำเนินโครงการตามแผนที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ 100% ครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งได้มีผลสำเร็จออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีการกำหนดลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนที่มีลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ 8 ด้าน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณของ 72 ชุมชน มีการขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้  ด้านการผลิตพืช และ พันธุ์พืช  39,712,685บาท ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 12,090,415บาท ด้านการจัดการศัตรูพืช616,200 บาท ด้านฟาร์มชุมชน7,505,900 บาท ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 8,207,200บาท ด้านปศุสัตว์92,418,300บาท ด้านประมง18,768,100 บาท ด้านปรับปรุงบำรุงดิน 399,500บาทรวม 366 โครงการเป็นเงิน 179,718,300 บาท ซึ่งหลายๆ โครงการมีผลการดำเนินงานที่ดีมาก บรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ สามารถสร้างรายได้และเป็นแบบอย่างหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและพื้นที่ข้างเคียง ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง