สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

หนึ่งเดียวจาก 'รั้วสีบลู' สู่ญี่ปุ่น
"จูน" ขอเรียน "นอกห้อง"มาพัฒนาบ้านเกิด

by Focus Team @18-10-2560 10.36 ( IP : 159...168 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา
 • photo , 720x480 pixel , 184,588 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 821,886 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 818,762 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 821,443 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 874,625 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 842,533 bytes.

หนึ่งเดียวจาก 'รั้วสีบลู' สู่ญี่ปุ่น 'จูน' ขอเรียน 'นอกห้อง' มาพัฒนาบ้านเกิด

 

จากชายเขา เมืองนครฯ สู่รั้วสีบลู ?จูน? เยาวชนไทยหนึ่งเดียวที่ได้ร่วมโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ประเทศญี่ปุ่น พกความฝัน บวก ความมุ่งมั่นไปเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมเยาวชนท่องเที่ยวอาเซียน +3 ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ครั้งที่ 4  The 4 th ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2017 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม พ.ศ.2556-2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และยกระดับเยาวชนอาเซียนบวกสามในด้านการศึกษา การพัฒนาการท่องเที่ยว การตลาด และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยมีประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดการประชุม ซึ่งจัด ณ ประเทศไทยเป็นที่แรก ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน ต่อด้วยที่ฟิลิปปินส์ 24-30 กันยายน และญี่ปุ่น 14-20 ตุลาคม มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 67 คน ประกอบด้วย ผู้แทนเยาวชนทั้ง 13 ประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน มีกิจกรรมการเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว, การพัฒนาด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) การศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ** ?น้องจูน? พนิตนันท์ สุทธิวงษ์** ตัวแทนเยาวชนไทย จาก ?รั้วสีบลู? มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เล่าว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งหนังสือไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ทางกองกิจการนักศึกษา ประกาศรับสมัคร จึงเข้าสมัคร มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย 4 คน ซึ่งนักศึกษา ม.อ. 3 คนและอีก 1 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการที่ประเทศไทย 18-24 กันยายน และฟิลิปปินส์ 24-30 กันยายนที่ผ่านมา

?ความกล้าและศักยภาพที่คิดว่าตัวเองไม่มี ก็เริ่มเผยออกมาจนสามารถพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่ง?จูน กล่าว และว่า

ประโยชน์มากมายที่ได้จากโครงการ ได้แก่ 1. สร้างเครือข่ายผู้นำอาเซียนได้มีเพื่อนทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน และ 2. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ พัฒนาศักยภาพของตัวเอง จากเมื่อก่อนที่หนูไม่กล้าแสดงออก เมื่อได้ทำกิจกรรมสาธาร-ณะประโยชน์ จิตอาสา ทำให้มีความกล้ามากขึ้นเรื่อยๆ

จูน บอกว่า การเรียนไม่ว่าเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน การที่เรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียว ก็จะไม่รู้ว่าชีวิตข้างนอก  ทำงานกันอย่างไร แต่พอเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสาธารณะประโยชน์หรือกิจกรรมอื่นๆ และเรียนไปด้วยทำให้เราแบ่งเวลา มีระบบจัดการที่ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ทำให้เราเจอคนหลากหลายรูปแบบมีประสบการณ์ที่ดีต่อไปในอนาคตจะได้รู้จักวางตัว รู้จักกาลเทศะว่า จะทำตัวแบบไหน

?แค่เราเรียนหรืออ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว หนูไม่คิดว่าจะพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ ต้องก้าวไปโลกข้างนอกบ้างเพราะมันคือ ห้องเรียนอีกห้องหนึ่ง  คนที่อยู่รอบๆ ตัว จะเป็นครู อาจารย์ที่ไม่หาได้จากหนังสือหรือห้องเรียน ต้องออกไปเผชิญด้วยตัวเอง และเมื่อทำกิจกรรมมากๆ บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น?

หลังจากผ่าน 2 กิจกรรมที่ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ จูน เป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงคนเดียวที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 14-20 ตุลาคมนี้ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้คัดเลือก ด้วยการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป การท่องเที่ยว และหลายๆ ด้าน จากนั้นสอบข้อเขียน ทั้งพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

?หนูก็ไม่ได้เตรียมตัวไป รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมเท่าที่ควร แต่ก็ตอบตามความรู้ที่มี และเน้นทางด้าน Local Tourism การท่องเที่ยวท้องถิ่น ที่ชอบเป็นพิเศษ?

จูน เผยเบื้่องหลังผลสอบ และบอกว่า เมื่อโดนถามคำถาม จะยิ้มกลับและตอบในสิ่งที่คิด ปกติเป็นคนชอบส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชน เพราะเป็นนักศึกษาที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทุกๆ เดือนจะลงพื้นที่ชุมชนเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน สำรวจพื้นที่ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้เข้าไปในชุมชนเยอะ ทำให้รู้ว่าชุมชนไหนมีอะไรดีบ้าง เป็นสิ่งที่คิดว่า ตัวเองแตกต่างจากคนอื่น

?ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยากไปมาก แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างก็ไม่มีโอกาส เมื่อได้รับโอกาส ก็รู้สึกดีใจมาก?
ทั้งพ่อและแม่ ก็คอยสนับสนุนส่งเสริมให้ทำกิจกรรม และสอนว่ามีโอกาสก็คว้าเอาไว้ จึงเตรียมตัวโดยการฝึกซ้อมการแสดงรำ 4 ภาค, อ่านหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, กิจกรรมของประเทศไทย, การท่องเที่ยวชุมชน และศึกษาวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งก็ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นพอจะได้คำศัพท์บ้าง

?ไปครั้งนี้ หนูจะพยายามเรียนรู้วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุด?

ในฐานะตัวแทนเยาวชนประเทศไทยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ก็จะพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด และนำความรู้มาใช้ในชุมชนของตนด้วย

?ทุกๆ ครั้งที่ออกไปต่างประเทศ หนูจะได้อะไรกลับมามากมาย ทั้งความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้น วัฒนธรรม การวางตัวของแต่ละประเทศ ประสบการณ์ และความกล้าแสดงออกกลับมาเสมอ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเยอะมาก ทำให้กล้าที่จะเข้าหาผู้คน เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต อาหารการกิน และได้องค์ความรู้กลับมาจริงๆ ?

หนูเกิดในหมู่บ้านชนบท จึงพยายามพัฒนาศักยภาพชุมชนของตัวเองให้เป็นที่ท่องเที่ยวมากขึ้น ในชุมชนมีของดีหลายอย่าง แต่คนข้างนอกยังไม่รู้ คนในชุมชนก็ไม่ค่อยมีรายได้ ยังไม่มีการท่องเที่ยวสนับสนุนมาก ซึ่งญี่ปุ่นในแถบชนบทจะมีการท่องเที่ยวชนบท และเป็นชุมชนชนบทที่พัฒนาแล้ว มี OTOP เป็นของตัวเอง

?หนูจะไปดูว่าเขาทำอย่างไรกันบ้าง ทำไมนักท่องเที่ยวถึงเข้ามา และอยากรู้วิธีการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว?


ฝันของเด็กชายเขา...

?จูน? พนิตนันท์ สุทธิวงษ์ อายุ 22 ปี เป็นคนบ้านทุ่งจูด ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช จบป.6 จากโรงเรียนบ้านนาเส อ.ฉวาง แล้วมาเรียนม.1-3 ที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ต่อม.ปลาย ที่โรงเรียนสตรีระนองปัจจุบัน กำลังศึกษาชั้นปี 3 ที่ ม.อ. (มหา-วิทยาลัยสงขลานครินทร์) คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ยามว่างหรืองานอดิเรก จูนชอบอ่านหนังสือออนไลน์ ติดตามข่าว BBC, ดูสารคดีวัฒนธรรมทั่วโลก สนใจเรื่องการท่องเที่ยว, ประวัติศาสตร์โลก และภูมิศาสตร์

?ฝันอยากไปประเทศเปรู อยากไปดูวิถีชีวิตของชาวอินคาในสมัยก่อน พิพิธภัณฑ์มัมมี่ และประเทศแมกซิโก ชนเผ่ามายาที่มีการสร้างพีรมิด หนูชอบเชิงประวัติศาสตร์มากๆ ? จูน กล่าว

ความสามารถพิเศษ ตอนเด็กๆ  จูนเล่านิทานภาษาอังกฤษ กล่าวสุนทร พจน์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำอะไรต่างๆ  เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ เป็นวิชาที่ถนัดและทำได้ดีแบบก้าวกระโดด แต่วิชาคณิตศาสตร์ทำได้ไม่ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติได้ตอน ม.3 เกิดจากการฝึกฝนติวภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะแข่งขันทุกๆ ครั้ง ทำให้มีคลังคำศัพท์มาก จึงชอบตั้งแต่ตอนนั้น

?จริงๆ หนูไม่มีเป้าหมายชีวิตที่แน่นอน ความสนใจของหนูจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แค่อยากจะทำสิ่งที่มีความสุขฯ และถ้ามีโอกาสเข้ามาก็อยากจะคว้าไว้?

สิ่งที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นคือ อยากทำงานองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรใดก็ได้ และอยากทำงานกระทรวงในประเทศไทยที่เกี่ยวกับชุมชน วางแผนพัฒนาชุมชน เขียนนโยบายชุมชน

?หนูคลุกคลีกับชุมชน เห็นความเป็นมา จึงอยากยกระดับส่งเสริมชุมชนนั้นๆ บ้าง?

จูน เผยว่า ตอนเด็กๆ แม่จะซื้อซีดีเป็นชุดรวบรวมบทสนทนา บทเพลงภาษาอังกฤษ ทำให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนนั้น และแม่จุดประกายให้เราอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม และก็ชอบภาษาอังกฤษ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง