สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ชาวยะหารอ "ไฟฟ้า"มา8ปี
"ผทพ.-ศอ.บต."เร่งช่วย/รุกพัฒนาคุณภาพชีวิต

by Focus Team @01-11-2560 18.33 ( IP : 124...18 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 720x480 pixel , 143,194 bytes.

ชาวยะหารอ"ไฟฟ้า"มา8ปี "ผทพ.-ศอ.บต."เร่งช่วย/รุกพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ได้ประชุมหารือกรณี การขอขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านฮูยงซูแง หมู่ที่ 6 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายชัยชนะ  กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดยะลา พร้อมลงพื้นที่ติดตามปัญหาที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีชาวบ้านร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน กรณีไม่มีไฟฟ้าใช้ มายัง นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ตนในฐานะคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ จึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว

โดยการลงพื้นที่บ้านฮูยงซูแง หมู่ที่ 6 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในวันนี้ มีความคืบหน้ากรณีการขอขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่บ้านเรือนของราษฎรที่ตั้งอยู่ในเขตดังกล่าวแล้ว ประมาณ 100 ครัวเรือน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสกายอกูวิง โดยการไฟฟ้าสวนภูมิภาคได้ดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ผ่านในบริเวณหมู่บ้านข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังไม่มีการดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ในการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2537

ทั้งนี้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯจึงรับเรื่องดังกล่าวไว้ พร้อมเร่งดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และจังหวัดยะลา ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และเร่งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างเร่งด่วน

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวบ้านที่รอใช้ไฟฟ้ามานานกว่า 8 ปี ทางผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯและผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยคาดว่า จะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมในปีนี้ และดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกับส่งเสริมการมีอาชีพการมีงานทำ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปRelate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง