สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

พัฒนาสามเหลี่ยมมั่นคงฯ'หนองจิก'เจ๋งสุด
"อุดมเดช"ชมศอ.บต.-ปัตตานีชงนายกฯเปิดตลาดค้าสัตว์

by Focus Team @08-11-2560 19.02 ( IP : 124...138 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 720x480 pixel , 183,063 bytes.

พัฒนาสามเหลี่ยมมั่นคงฯ'หนองจิก'เจ๋งสุด "อุดมเดช"ชมศอ.บต.-ปัตตานีชงนายกฯเปิดตลาดค้าสัตว์

"หนองจิก"ก้าวหน้ามากสุดตามแผนพัฒนาสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "อุดมเดช" ระบุศอ.บต.ช่วยพัฒนาคุณภาพขีวิตทำให้ปชช.พอใจมากขึ้น ด้านผู้ว่าฯปัตตานีเผยตลาดกลางค้าสัตว์จะเปิดเป็นทางการได้ในวันที่นายกรัฐมนตรีลงมาประชุม ครม.สัญจร

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายจำนัล เหมือนดำ คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศอ.บต. พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาฯ ศอ.บต. นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเอก ยังอภัยย์ นายอำเภอหนองจิก พร้อมหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลอง D2 อำเภอหนองจิก และโครงการวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานีและตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอหนองจิก ที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอหนองจิก ที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการประชารัฐ ร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุขด้วย

โดยการตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลอง D2 โครงการวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานีและตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอหนองจิกได้ขับเคลื่อนดำเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งในส่วนของ ผู้แทนรัฐบาลพิเศษมีหน้าที่เพียงเสนอแนะเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ถือว่ามีความก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคง เพราะสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้น เหตุการณ์ลดน้อยลง ถือได้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงทำงานได้ดี มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและตำรวจภูธรภาค 9 และที่สำคัญคือฝ่ายปกครอง ได้ใช้ศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ในโครงการประชารัฐ สร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
?ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีส่วนสำคัญในการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน ซึ่งการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ?

อย่างไรก็ดี อำเภอหนองจิก ถือเป็น 1 ใน 3 อำเภอของโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ได้กำหนดให้เป็น เมืองเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งต้องพยายามผลักดันให้เป็นอำเภอต้นแบบในด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงงานด้านปศุสัตว์ และการประมง ซึ่งความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจะใช้เป็นต้นแบบเพื่อขยายไปสู่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การพัฒนาโดยรวมตามโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรรม การแปรูปของอำเภอหนองจิกนั้นไม่สามารถจะทำอย่างโดดเดี่ยวได้ ต้องเชื่อมโยงกับอำเภออื่นๆ เช่น เมืองปัตตานีที่มีท่าเทียบเรือ การค้าพาณิชย์  อำเภอโคกโพธิ์ มีทางรถไฟ และถนนมุ่งหน้าไปด่านประกอบกอบและด่านสะเดา จังหวัดสงขลา โดย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ถือเป็นพื้นที่ราบลุ่ม สามารถผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์ ซึ่งในอดีตเรียกที่ราบตุยง และมีเกษตรแปลงใหญ่ที่ปลูกข้าวแปลงใหญ่ ที่บ้านท่าด่าน กับบ่อทอง อำเภอหนองจิกที่มีปาล์มน้ำมัน ปศุสัตว์ที่เป็นวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มแพะ แกะ และโรงเชือดมาตรฐาน โรงงานปาล์มและยาง นอกจากนี้ยังมี วิสาหกิจชุมชน ปลากุเลา และอาหารทะเล และการแปรรูปปลาเกร็ดขาว นอกจากนี้ยังมี สหกรณ์ปาล์มน้ำมันปัตตานี จำกัด และกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคขุน บ้านปากาลียะ หมู่ 2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งถือพื้นที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี พ.ศ. 2519

เมื่อถามว่า เมืองต้นแบบ ทำอะไรไปแล้วบ้าง วันนี้มีความก้าวหน้าไปแล้ว 5-6 เรื่อง เช่น ?ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้? หรือ?ตลาดกลางค้าสัตว์?  ที่ปั้มเก่าเดือนละครั้ง ทุกวันเสาร์ การบริโภคเนื้อสัตว์ ทั้งแพะ ไก่ ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงวันตรุษอีดิ๊ลอัฎฮาของพี่น้องมุสลิม วัวจะขาดแคลน และมีเนื้อวัวเถื่อนเข้ามาแทน

ทั้งนี้เมื่อส่งเสริมให้เลี้ยง ประชาชนถามว่า ขายที่ไหน จากปัญหานี้ตลาดกับผู้รวบรวมสินค้าเป็นกลไกสำคัญ จึงต้องสร้างตลาดเพื่อเชื่อมโยงกับผลผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้ได้ ซึ่งขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้รวบรวมผู้ค้าจากจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา เพื่อให้ทราบว่า ตลาดต้องการสัตว์อย่างไร จึงจำเป็นที่เราต้องศึกษาตลาด หรือรู้จักตลาดก่อนที่จะเพิ่มผลผลิต และเป้าต่อไปต้องมีโรงชำแหละที่มีมาตรฐาน โดยทำมา 2 เฟส เริ่มจากงบพัฒนาจังหวัด ประมาณ 4-5 ล้านบาท ทั้งถมดินและสร้างอาคาร ซึ่งได้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ 17 ล้าน สร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงมา คาดว่า จะสามารถเปิดได้ สำหรับวางแผนการเปิดตลาดเดือนละ 4 ครั้งนั้น กลับพบว่าไม่คุ้มกับการลงทุน จึงเปิดตลาดประชารัฐในวันศุกร์ ช่วงบ่ายถึงค่ำ หลังละหมาดวันศุกร์ จากนั้นจะใช้งบพัฒนาจังหวัด 12 ล้านบาทเข้ามาพัฒนาโรงเรือนเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนขอเปิดร้านกาแฟและสเต็ก ซึ่งหวังว่า จะสามารถตอบโจทย์ความต้อองการของพ่อค้าที่ต้องการให้มีที่พบปะกันด้วยRelate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง